Dr Szymon Sobczak

Fotografia w nagłówku
Dr Szymon Sobczak
Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zjawisk fizykochemicznych, do jakich dochodzi w środowisku poddanym działaniu ogromnego ciśnienia, przekraczającego kilka tysięcy razy to panujące wokół nas.