Wersja kontrastowa

Chińscy studenci z promotorami z UAM

fot. Zuzanna Kaczmarek
fot. Zuzanna Kaczmarek

6 naukowców z UAM otrzymało status profesora wizytującego na chińskich uczelniach. Z propozycją zaproszenia naukowców ze swoich uniwersytetów partnerskich jako promotorów pomocniczych na poziomie studiów magisterskich zwróciła się do UAM uczelnia partnerska Northwest Normal University (NNU) w czerwcu 2020.  

 

- Współpraca z chińskimi uniwersytetami była do tej pory skupiona wokół realizacji projektów badawczych poszczególnych wykładowców lub grup badawczych, a także kształceniu magistrantów i doktorantów w ramach programów studiów. Tym razem Northwest Normal University w Lanzhou przyjął w skład swojego wydziału chemii sześciu wykładowców z UAM, którzy będą uczestniczyć w kształceniu doktorantów chińskich. W obecnym roku kontakty opierać się będą na formie zdalnej, ale po zakończeniu pandemii program przewiduje także wykłady i zajęcia bezpośrednie. Dzięki temu współpraca między Northwest Normal University i UAM będzie miała charakter instytucjonalny, długofalowy i pozwoli zaplanować wspólne działania na polu dydaktyki i badań naukowych - mówi prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. Rafał Witkowski.  

 

Obszary zainteresowań chińskich instytucji naukowych to: chemia, elektronika, fizyka, matematyka oraz ochrona środowiska. Promotor pomocniczy otrzyma status profesora wizytującego na chińskim uniwersytecie. W drodze konkursu specjalny certyfikat otrzymali chemicy: prof. Tomasz Pędziński, prof. Maciej Trejda, prof. Marcin Frankowski, prof. Marcin Kwit, prof. Piotr Pawluć oraz prof. Marek Sikorski, wszyscy uzyskali specjalny certyfikat. 

 

 

zob. też:

 

Nauka Wydział Chemii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.