Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM

Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
7 maja w Auli Lubrańskiego Collegium Minus wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę pracownikom UAM. Odznaczenia przekazywała Jej Magnificencja Rektor, prof. Bogumiła Kaniewska oraz Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się wręczenie nagród za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Kapituła konkursu przyznała trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 12 tys. zł. w kategorii prac doktorskich oraz trzy równorzędne nagrody pieniężne...
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu trzecim uniwersytetem w kraju – wynika z Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021! W zestawieniu wszystkich uczelni poznański uniwersytet zajął 4 miejsce, za Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim...
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
6 naukowców z UAM otrzymało status profesora wizytującego na chińskich uczelniach. Z propozycją zaproszenia naukowców jako promotorów pomocniczych na poziomie studiów magisterskich zwróciła się do UAM uczelnia partnerska Northwest Normal University (NNU) w czerwcu 2020
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
Polski zespół zdobył 4. miejsce w światowym konkursie Moon Base Design Contest. Konkurs zorganizowało stowarzyszenie Moon Society z siedzibą w USA. W zespole Innspace pracowała Małgorzata Popiel, studentka Wydziału Prawa i Administracji UAM.
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska została wybrana zastępcą Przewodniczącego Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Nowym Przewodniczącym został rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Andrzej Tykarski.
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki oraz Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Bartosz Guss, podpisali dwa akty notarialne regulujące stan prawny działek na Morasku. Porozumienie to wynik partnerskiej współpracy pomiędzy władzą samorządową i uczelnianą.
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
Dr Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii UAM opublikował w czasopiśmie naukowym Current Biology wyniki badań dotyczące wpływu selekcji naturalnej na powstawanie lat nasiennych, czyli zsynchronizowanej międzyrocznej zmienności w produkcji nasion u roślin. W jego badaniach po raz pierwszy udało się...
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
Przeładowani informacjami, z obniżonym nastrojem i tęskniący za bezpośrednim kontaktem – tak rok szkolny kończą uczniowie, rodzice i nauczyciele, czego dowodzą pierwsze wyniki zakończonego właśnie badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa...
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
Zespół naukowców z Wydziału Chemii UAM, kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Langera, stworzył pierwszą na świecie protonową diodę LED. Tradycyjne, znane dotychczas diody LED są zbudowane z półprzewodników i emitują promieniowanie w zakresie podczerwieni, światła widzialnego, czy ultrafioletu, w...
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
Podczas trzeciej edycji konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym Leaders in University Management – LUMEN 2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nagrodzony w kategorii współpraca. Wyróżnienie zostało przyznane za projekt LEIS - „LEGO®...
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
W środę 19 grudnia prof. Tomasz Schramm z Wydziału Historycznego UAM odebrał Medal Homini Vere Academico. Odznaczenie, przyznawane osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu” wręczył Rektor, prof. UAM, dr hab. Andrzej Lesicki.
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
12 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymało od Marszałka Województwa stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom.
Fotografia w nagłówku
Przemysław Stanula Biuro Prasowe UAM
W Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii uruchomiono Zwierzętarnie. Ten jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce stwarza możliwości prowadzenia badań in vivo oraz in vitro w ramach nauk biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem farmakologii, toksykologii, onkologii i patofizjologi