Wersja kontrastowa

Więcej na stypendia dla studentów UAM!

prorektorka ds. studenckich i kształcenia UAM
prorektorka ds. studenckich i kształcenia UAM

Zwiększenie puli pieniędzy na stypendia rektorskie z 40 procent do 50 procent środków finansowych przyznanych uczelni na świadczenia stypendialne oraz podwyżki w kategorii stypendiów socjalnych – to znakomita wiadomość dla wszystkich studiujących na UAM. Czas na składanie wniosków mija 17 października.

- Zmiany na lepsze dotyczą zarówno organizacji samego procesu wnioskowania i wypłacania stypendiów, jak i kwestii dotyczącej ich wysokości – mówi prof. Joanna Wójcik, prorektorka ds. studenckich i kształcenia UAM. – Pierwszego października zaczęła się tura wnioskowania, którą zgodnie z procedurami zakończymy 17 października. Studenci mogą składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium Rektora czy też zapomogi. Po procedurze akceptacji, do 25 listopada powinno nastąpić zlecenie przelewu za stypendium socjalne, ze spłatą od 1 października. W przypadku stypendiów Rektora ta data została określona na 9 grudnia.

Najistotniejszą zmianą, a więc i pewnym novum w funkcjonowaniu stypendiów na UAM jest zmiana wysokości świadczeń pomocy materialnej. Po raz pierwszy udało się też ustalić wysokość tych świadczeń przed rozpoczęciem procesu wnioskowania. Tym samym studenci  wiedzą, na jakie kwoty mogą liczyć.

- Chcieliśmy, aby stypendia socjalne wzrosły, ale jako że nie zmienił się ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne, czyli 1051 złotych, to jedynym wyjściem z sytuacji była zmiana sposobu naliczania i to z korzyścią dla studenta – mówi prof. Joanna Wójcik. – Te zmiany zostały zaakceptowane przez Parlament Samorządu Studentów UAM. Dzięki temu studenci będą mogli otrzymać o 350 złotych więcej w stosunku do minionego roku. Oczywiście, wszystko zależy od dochodu na osobę. Najwyższa kwota, jaką będzie można otrzymać, to 1400 złotych.

Warto zauważyć, że zmieniono również stawkę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z 350 złotych na 400 złotych. Wzrosła także pula pieniędzy przeznaczonych na stypendium Rektora. Podwyższono ją z 40 do 50 procent. Podniesiony został również procent studentów na kierunku studiów, którym przyznaje się to stypendium. Wzrósł on z 8 do 9,5 procent.

- Oznacza to, że stypendium za dobre wyniki w nauce oraz za osiągniecia naukowe i sportowe będzie mogło uzyskać około 400 studentek i studentów więcej niż do tej pory – dodaje profesor Joanna Wójcik.   –  Stawki pozostają takie same jak w ubiegłym roku i stypendium pierwszego stopnia wyniesie 1200 złotych, a drugiego stopnia o połowę mniej. Przypominam też o wnioskowaniu o stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi. Czas biegnie, a 17 października już niebawem.

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.