Wersja kontrastowa

LGBT+ UAM pomaga wyjść z szafy

Ekipa Stowarzyszenia LGBT+ UAM, fot. archiwum prywatne
Ekipa Stowarzyszenia LGBT+ UAM, fot. archiwum prywatne

Impulsem do powołania Stowarzyszenia LGBT+ UAM przez dr Joannę Śmiecińską, dr Jowitę Wycisk i prof. UAM Pawła Leszkowicza było poczucie, że jest ono potrzebne studentom i pracownikom LGBT+ uniwersytetu. Wzajemne wsparcie jest niezwykle ważne w trudnych czasach.

 
Prof. Leszkowicza z Wydziału Nauk o Sztuce zbulwersowały i pchnęły do działania homofobiczne wypowiedzi publiczne niektórych wykładowców.

– To język dyskryminujący mniejszości seksualne, używający patologicznych porównań, związanych z pedofilią, zoofilią, oparty o archaiczne przekonania na temat seksualności, zupełnie niezgodny z prawami człowieka.

 

Dr Śmiecińska z Wydziału Anglistyki, która prowadzi zajęcia z pisania akademickiego, pamięta, jak studenci, w odpowiedzi na pytanie „Jakie są największe wyzwania pokolenia Z”, napisali, że oprócz zmian klimatu silnie odczuwają homofobię.

– Takich wypowiedzi było ok. jedna trzecia. Mało tego, studenci na luźne pytanie „Jakie masz plany na przyszłość” piszą o swojej nieheteronormatywności i jak bardzo boją się mieszkać w Polsce. Są zagubieni w świecie, który nie akceptuje inności. Dotyczy to również ich znajomych i przyjaciół. Nasze stowarzyszenie ma zmienić oblicze uniwersytetu i społeczeństwa w kwestii nieheteronormatywności – powiedziała naukowczyni.

 

Nasilenie mowy nienawiści w czasie ostatnich wyborów prezydenckich przeważyło szalę - założyciele organizacji poczuli, że najwyższy czas, by zdecydowanie zareagować. 

- Postanowiliśmy wysłać sygnał, że osoby LGBT+ też tworzą ten Uniwersytet. Stowarzyszenie ma służyć temu, żebyśmy byli widoczni - tłumaczy dr Jowita Wycisk z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki. 

- Musi być przeciwwaga do bardzo homofobicznego dyskursu dominującego w debacie publicznej w Polsce - dodaje dr Śmiecińska.

 

Brak akceptacji osób LGBT+ odbija się poważnie na ich zdrowiu psychicznym. Dotyczy to zwłaszcza młodych ludzi, którzy często są odrzucani przez rodziny i otoczenie. Na UAM ok. 2 tys. studentów i pracowników to osoby nieheteroseksualne, jeśli przyjmiemy założenie, że 5 procent społeczeństwa reprezentuje mniejszościowe tożsamości seksualne. W szacunkach tych nie ujęto osób transpłciowych i niebinarnych. Wiele osób LGBT+ na UAM nie decyduje się na otwarty coming out w obawie o reakcję współpracowników i zwierzchników. Nie wszystkie wydziały są im przyjazne. Pilotażowe badania przeprowadzone przez dr Wycisk z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki wykazały, że ludzie boją się mówić o sobie, bo słyszą homofobiczne uwagi w rozmowach na korytarzu i na zajęciach. Warto przypomnieć, że Kodeks Pracy zakazuje dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na orientację seksualną – przepisy te weszły w życie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 

 

Stowarzyszenie LGBT+ UAM zapobiega przejawom dyskryminacji, wspiera osoby nieheteronormatywne, tworzy dla nich bezpieczne miejsce, chce też kształtować świadomość społeczną, ale nie tropi dyskryminacji na uczelni. To jedno z zadań Komisji do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji. Warto dodać, że dr Jowita Wycisk i dr Joanna Śmiecińska wykorzystują cenne doświadczenie organizacyjne, zdobyte przy prowadzeniu od 3 lat Fundacji Tęczowe Rodziny. Jej celem jest wspieranie rodzin tworzonych przez związki jednopłciowe, w których wychowują się dzieci oraz działalność na rzecz tolerancji i akceptacji.

 

Obecnie Stowarzyszenie LGBT+ UAM skupia kilkanaście osób zatrudnionych na UAM oraz ponad 80 studentów i studentek. W pierwszym roku działalności (2020/21) zrealizowało cykl wykładów „Nieheteronormatywność w kontekstach: język, kultura, społeczeństwo” w ramach Uniwersytetu Otwartego (projekt jest kontynuowany również w tym roku), a także „Tęczowy DKF” – pokazy filmów o tematyce LGBT+ z dyskusją z udziałem zaproszonych gości (online). Ponadto organizacja włączyła się w Targi Dobra czy Poznański Tydzień Tolerancji – imprezy realizowane przez Urząd Miasta Poznania. Stowarzyszenie należy do Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce prezydenta Poznania ds. równego traktowania, gdzie ma okazję współpracować z innymi NGOS-ami. Swoją obecność zaakcentowało także na poznańskim Marszu Równości.

 

Choć pandemia znacząco ogranicza aktywność to osoby, które tworzą stowarzyszenie starają się lepiej poznać oraz integrować, oczywiście online.

- Nie jesteśmy organizacją naukową. Co prawda nie wykluczamy udziału w międzynarodowym grancie łączącym działalność naukową i społeczną, ale jest wiele innych pól, które chcemy eksplorować. Interesuje nas kreatywna aktywność społeczna i kulturowa oraz współpraca z różnymi środowiskami - powiedział prof. Leszkowicz

 

Jeśli jesteś osobą LGBT+ i potrzebujesz wsparcia lub jesteś sympatykiem, który chce działać na rzecz Stowarzyszenia, skontaktuj się, pisząc na adres: lgbtplus@amu.edu.pl oraz na profilu na FB: Społeczność LGBT+ UAM.

 

Zobacz: Naukowczynie ekspertkami ds. równego traktowania

 

 

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.