Wersja kontrastowa

Stypendia Miasta Poznania dla młodych badaczy i badaczek

Obraz

Dr Karolina Dziubata-Smykowska, dr Adrianna Woroch i mgr inż. Jakub Szewczyk znaleźli się w gronie dwunastu naukowców laureatów konkursu na stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy i badaczek.

 

W czwartek 27 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów. W gronie dwunastu wyróżnionych naukowców znalazły się osoby reprezentujące cztery poznańskie uczelnie: Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego oraz UAM.

Stypendia wręczył Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta oraz Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Nasz Uniwersytet reprezentowały trzy osoby:

Dr Karolina Dziubata-Smykowska z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM, która nagrodzona została za osiągnięcia naukowe w dyscyplinie etnologii i antropologii kulturowej, w tym szeroko zakrojoną działalność publikacyjną, czynne uczestnictwo w licznych konferencjach naukowych, kierowanie własnym projektem badawczym, wykonawstwo w licznych projektach badawczych, działalność popularyzacyjną i organizacyjną, a także współpracę z otoczeniem społecznym.

Adrianna Woroch z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i popularyzatorskie w dziedzinie filmoznawstwa.

Jakub Szewczyk z Centrum NanoBioMedycznego za wyróżniającą się aktywność naukową na arenie międzynarodowej oraz dorobek naukowy w dziedzinie nauk chemicznych.

W tym roku na konkurs wpłynęły 72 wnioski. Kapituła pod przewodnictwem prof. Witolda Jurka wzięła pod uwagę osiągnięcia w realizowanych projektach badawczych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, a także udział w międzynarodowych konferencjach i odbyte staże naukowe.

Kapituła przyznała także Nagrodę Naukową Miasta Poznania. W tym roku zgłoszono 17 kandydatur. Nazwisko laureata zostanie ogłoszone podczas uroczystej sesji rady miasta 29 czerwca.

 

zob. też. Prof. Emerson Coy. Cud polidopaminy

 

Lista stypendystów:

•             Karolina Dziubata-Smykowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

•             Patryk Jędrzejczak z Politechniki Poznańskiej

•             Małgorzata Józkowiak z Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

•             Piotr Kicki z Politechniki Poznańskiej

•             Emilia Krok z Politechniki Poznańskiej

•             Jakub Kurek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

•             Adam Maćkowiak z Politechniki Poznańskiej

•             Yolanada Victoria Rajagukguk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

•             Rafał Sibiak z Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

•             Jakub Szewczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

•             Hanna Turlewicz-Podbielska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

•             Adrianna Woroch z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Stypendia naukowe Miasta Poznania przyznawane są nieprzerwanie od 1998 r. Łącznie otrzymało je 271 osób.

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.