Wersja kontrastowa

Nauki Przyrodnicze na Scenie 2023

Obraz

Wydział Fizyki UAM był gospodarzem Ogólnopolskiego Festiwalu "Nauki Przyrodnicze na Scenie", który stanowił etap krajowy europejskiego festiwalu Science on Stage. To już 13. edycja popularnonaukowego wydarzenia.

Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze jest największą inicjatywą w zakresie edukacji naukowej w Europie, obejmującą 36 krajów. Kolejny europejski festiwal odbędzie się w 2024 roku w Turku (Finlandia).

Podobnie jak w przypadku poprzednich festiwali, swój udział zgłosiło około 200 nauczycieli i ich uczniów szkół wszystkich poziomów nauczania, dydaktycy i popularyzatorzy nauk przyrodniczych z wyższych uczelni z całej Polski. Projekty w ramach festiwalowego współzawodnictwa były oceniane w sześciu festiwalowych kategoriach pokazujących związki nauk przyrodniczych z problemami współczesnego świata i dotyczące tematów związanych z ciekawymi problemami z obszaru nauk przyrodniczych.

Odbyły się także warsztaty dla nauczycieli doskonalące umiejętności metodyczne, współpracę i wymianę doświadczeń. Szczegółowy program umieszczono na festiwalowym portalu (http://sons.amu.edu.pl/), gdzie można również znaleźć informacje, rejestracje filmowe, zdjęciowe i materiały z poprzednich jego edycji. Festiwal i jego strona internetowa stanowią aktywne forum współpracy, wymiany doświadczeń i zarejestrowanych występów festiwalowych, ważnych dla nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Strona jest włączona w portal festiwalu europejskiego (http://www.science-on-stage.eu/), gdzie uczniowie i nauczyciele mogą znaleźć dużo innych materiałów służących atrakcyjnemu przedstawianiu nauk przyrodniczych i efektywniejszemu nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciele polscy uzyskują tam również wsparcie organizacyjne i finansowe dla współpracy w realizacji wspólnych projektów dydaktycznych z nauczycielami z innych krajów.

Uczestnicy festiwalu krajowego i następnie europejskiego, przygotowując i promując swoje projekty podnoszą kwalifikacje, przedstawiają osiągnięcia dydaktyczne, wymieniają doświadczenia, nawiązują nowe kontakty zawodowe i doskonalą umiejętności językowe, co efektywnie podnosi jakość nauczania przyrodniczego, matematycznego i informatycznego. Doświadczenia te są udostępniane zainteresowanym poprzez transmisję internetową za pośrednictwem witryny internetowej festiwalu.

- Dzięki temu Polska i Europa lepiej wykorzystują obiektywnie statystycznie malejące zainteresowanie tymi przedmiotami wśród kształcącej się młodzieży w kraju i w całej UE, dbają o zapewnienie zastępowalności i rozwój kadr w obszarze nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, które stanowią fundament innowacyjności i postępu technologicznego oraz budowania społeczeństwa opartego na wiedzy - informuje prof. UAM Grzegorz Musiał, przewodniczący komitetu organizacyjnego. - Nowoczesna Polska i Europa potrzebują młodych kadr dobrze wykształconych przede wszystkim w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych przez świadomych swej misji nauczycieli.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków MEiN. Minister Edukacji i Nauki sprawuje patronat honorowy nad wydarzeniem.

Zobacz też: Młodzi naukowcy na scenie

Wydarzenia Wydział Fizyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.