Wersja kontrastowa

Inauguracja 105. roku akademickiego na UAM

Rozpoczął się jubileuszowy 105. rok akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas inauguracji w Auli UAM, JMR prof. Bogumiła Kaniewska podsumowała miniony rok z wszystkimi jego trudnościami i sukcesami, jak również zachęciła społeczność akademicką do przedefiniowania misji UAM. Laureatem medalu „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” został prof. Michał Karoński, wybitny matematyk oraz informatyk. Nagrody odebrali dydaktycy, studenci i absolwenci. 

Rektor UAM w swojej przemowie nawiązała do trudności, z jakimi mierzył się i nadal mierzy Uniwersytet.

- Działaliśmy w reżimie planu oszczędnościowego, który przyniósł wymierne, choć wciąż nie wystarczające, rezultaty. Pogłębia się pauperyzacja ludzi nauki i innych pracowników uniwersytetu – odczuwamy to bardzo boleśnie na naszej uczelni. Był to też rok trudnych rozmów i trudnych decyzji: zapewne wszyscy Państwo obserwowali medialną dyskusję nad przyszłością Domu Studenckiego „Jowita” – abstrahując od tonacji tej dysputy, odniosła ona z pewnością jeden, bardzo pozytywny skutek: trudna sytuacja materialna studentów, a obecnie także doktorantów, stała się ważnym temat publicznej debaty. Jednocześnie rzuciła ona cień na to, co się udało – i to jest wielki sukces UAM – otwarcie akademika na Morasku, co wcale nie było takie oczywiste, zważywszy na czas, na który przypadła budowa - mówiła JMR. 

Pomimo to codzienna praca przynosi wymierne rezultaty. - Nasz wspólny wysiłek przekłada się na realne sukcesy w rankingach, w znakomitym funkcjonowaniu takich programów jak Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Europejski czy dobiegający finału Uniwersytet Jutra, na powstanie dwóch nowych Centrów badawczych skupionych na badaniach  związanych z grantami ERC realizowanych na naszej uczelni przez profesorów Kingę Kamieniarz-Gdulę i Michała Bogdziewicza  - kontynuowała prof. Kaniewska. - Niespełna dwa tygodnie temu eksperci międzynarodowi wizytowali postępy programu IDUB. Podczas ostatniego z nimi spotkania usłyszałam, że UAM ma imponujące wskaźniki liczbowe, ale tym, co zachwyciło ich najbardziej było zaangażowanie, zapał, energia ludzi, z którymi się spotkali – zarówno pracowników nauki, administracji jak i studentów i doktorantów, młodych i doświadczonych naukowców. Macie wyjątkowych ludzi i to oni trzymają klucz do naukowej doskonałości - usłyszałam. 

Profesor Kaniewska zachęcała również do zadania sobie pytania: Jak widzimy nasz Uniwersytet w przyszłości? Zdaniem Pani Rektor w obliczu wyzwań współczesnego świata powinniśmy na nowo zdefiniować swoją misję.

Jak nakazuje tradycja podczas inauguracji społeczność uniwersytecka przyjęła do swojego grona nowych studentów. Ich reprezentanci i reprezentantki złożyli uroczyste ślubowanie. Rotę ślubowania przeczytała Prorektor dr. studenckich prof. Joanna Wójcik.

W tym roku laureatem medalu „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” został prof. Michał Karoński, wybitny matematyk oraz informatyk, emerytowany pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki. Laudację wygłosił prof. Krzysztof Dyczkowski, dziekan WMiI.

Michał Karoński jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu. W latach 1964–1969 studiował matematykę na UAM, gdzie w1969 roku podjął pracę. Doktoryzował się 5 lat później (promotor: Tadeusz Caliński), a habilitował w połowie lat 80. W roku 1996 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

- Przyjmuję to najwyższe wyróżnienie mojego Uniwersytetu, z którym jestem związany niemal od 65 lat, z prawdziwą wdzięcznością i wzruszeniem - powiedział profesor Karoński.

Główne zainteresowania naukowe profesora Karońskiego dotyczą losowych struktur dyskretnych, teorii grafów i teorii algorytmów. Opublikował ok. 60 prac naukowych i 1 monografię. Założyciel i wieloletni redaktor czasopisma Random Structures and Algorithms, wypromował 15 doktorów. Liczne pobyty i wykłady na uczelniach zagranicznych, m.in. University of Floryda w Gainesville, Southern Methodist University w Dallas, Purdue University w Indianie, Johns-Hopkins University w Baltimore i Emory University w Atlancie (kilkanaście semestrów od 1992 r.). W latach 2010–2016 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowego Centrum Nauki. Założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Matematyki Dyskretnej. Pierwszy dziekan nowego Wydziału Matematyki i Informatyki – pełnił funkcję dziekana przez dwie kadencje (1993–1999). Od 2016 roku jest członkiem Academia Europaea (Londyn). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2016 otrzymał medal Homini Vere Academico (UAM). 

Laureat zachęcał pierwszorocznych studentów do kierowania się czystą ciekawością, podobnie jak Abraham Flexner, założyciel i pierwszy dyrektor słynnego Institute for Advanced Study w Princeton: - Czysto teoretyczne badania inspirowane jedynie ludzką ciekawością są najważniejsze, ponieważ tworzą fundament dokonywanych czasami po wielu latach przełomów technologicznych i cywilizacyjnych. 

 

Zobacz: Prof. Michał Karoński. Aby wygrać trzeba ryzykować

 

Julia Przybyłowska, przewodnicząca Samorządu Studentów UAM skierowała kilka słów do pierwszorocznych kolegów i koleżanek. Następnie wykład inauguracyjny zatytułowany "O dobrej sztucznej inteligencji" wygłosił prof. Krzysztof Jassem z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Pod koniec spotkania nagrody odebrali wyróżnieni naukowcy i studenci. Prorektorzy prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk i prof. Tadeusz Wallas wręczyli statuetki i dyplomy 24. laureatom nagrody Praeceptor Laureatus dla najlepszego dydaktyka oraz nagrodę Praeceptor Optimus dla trzykrotnych laureatów nagrody dydaktycznej Praeceptor Laureatus - dr. Tomaszowi Kopyciukowi z Wydziału Fizyki i dr Sylwi Szykownej z Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie.

26. absolwentów i absolwentek UAM otrzymało medale „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”. Odebrali oni nagrody z rąk Prorektora prof. Przemysława Wojtaszka. 

Studencki Laur zdobyły Marietta Koźlarek, studentka fizyki medycznej (studia pierwszego stopnia) na Wydziale Fizyki oraz Berenika Nawoja Kostka de Sztemberg, studentka psychologii (studia drugiego stopnia) na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki. Wyróżnienie wręczył Prorektor prof. Rafał Witkowski.

Laureatami Nagrody „Praeceptor Laureatus” w roku akademickim 2022/2023 zostali:

 1. Dr Katarzyna Remiszewska, Wydział Anglistyki
 2. Dr Łukasz Czajka, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 3. Prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 4. Prof. UAM dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka, Wydział Archeologii
 5. Prof. dr hab. Marlena Lembicz, Wydział Biologii
 6. Prof. UAM dr hab. Mariusz Pietrowski, Wydział Chemii
 7. Dr Patrycja Rojek, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 8. Dr Jarosław Boruszewski, Wydział Filozoficzny
 9. Prof. dr hab. Andrzej Grudka, Wydział Fizyki
 10. Dr Tomasz Herodowicz, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 11. Dr Karol Kościelniak, Wydział Historii
 12. Dr Sylwia Antoniuk, Wydział Matematyki i Informatyki
 13. Dr Magdalena Kugiejko, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 14. Prof. UAM dr hab. Magdalena Walter-Mazur, Wydział Nauk o Sztuce
 15. Dr Krzysztof Duda, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 16. Dr Elżbieta Dziurewicz, Wydział Neofilologii
 17. Dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 18. Dr Andrzej Paduch, Wydział Prawa i Administracji
 19. Dr Joanna Urbańska, Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 20. Prof. dr hab. Marek Krajewski, Wydział Socjologii
 21. Dr Mirosław Radoła, Wydział Studiów Edukacyjnych
 22. Ks. prof. dr hab. Ryszard Sikora, Wydział Teologiczny
 23. Dr Mieszko Ciesielski, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 24. Mgr inż. Norbert Rataj, Nadnotecki Instytut UAM w Pile.

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.