Wersja kontrastowa

Znamy wyniki ewaluacji działalności naukowej UAM!

Znamy wyniki ewaluacji UAM, fot. Adrian Wykrota
Znamy wyniki ewaluacji UAM, fot. Adrian Wykrota
Obraz

Podano najnowsze wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.

Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. UAM uzyskał ocenę A+ w 2 dyscyplinach, A w 10 dyscyplinach, a B+ w 11 dyscyplinach.

Od uzyskanej oceny zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Ewaluacja 2017-2022 – przyznane kategorie

Dziedzina Dyscyplina Kategoria
dziedzina nauk humanistycznych archeologia A+
dziedzina nauk humanistycznych filozofia A
dziedzina nauk humanistycznych historia B+
dziedzina nauk humanistycznych językoznawstwo A
dziedzina nauk humanistycznych literaturoznawstwo A
dziedzina nauk humanistycznych nauki o kulturze i religii A+
dziedzina nauk humanistycznych nauki o sztuce B+
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych inżynieria materiałowa A
dziedzina nauk społecznych geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna A
dziedzina nauk społecznych nauki o komunikacji społecznej i mediach A
dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i administracji B+
dziedzina nauk społecznych nauki prawne B+
dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne A
dziedzina nauk społecznych pedagogika B+
dziedzina nauk społecznych psychologia B+
dziedzina nauk teologicznych nauki teologiczne B+
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych astronomia A
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych informatyka B+
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych matematyka A
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki biologiczne B+
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki chemiczne B+
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki fizyczne A
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych nauki o Ziemi i środowisku B+
Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.