Wersja kontrastowa

Znamy laureatów II edycji Best Student Grant

Dwunastu najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymało tytuł „Najlepszego Studenta” czyli Best Student Grant 2018/2019 oraz nagrodę w wysokości 5 tys. Złotych, które przeznaczą na swoje pierwsze badania.

W 10 stycznia w Gabinecie Rektora dwunastu studentów odebrało z rąk JM Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego oraz prorektor ds. jakości kształcenia prof. Beaty Mikołajczyk symboliczne czeki i dyplomy nadające tytuł Najlepszego studenta UAM.

-Uniwersytet to cudowne miejsce, w którym spotykają się ludzie, których łączy pasja i miłość do nauki. To miejsce, w którym łączy się nauka, badania, edukacja i kształcenie. Uniwersytet to miejsce, które łączy relacje mistrzów z ich uczniami. Uczniowie stają się mistrzami, a ci, którzy pomagali w tej drodze są z nich szalenie dumni i radują się, że tą swoją pasję młodszym pokoleniom - podkreśliła prorektor ds. jakości kształcenia prof. Beata Mikołajczyk, dodając: po raz drugi spotykamy się tutaj, aby wręczyć granty studentów, którzy wkroczyli w mury naszego Uniwersytetu jako najlepsi kandydaci. To stypendium ma pozwolić laureatom na pierwsze próby naukowego i wykonanie swojego pierwszego projektu.

-Drodzy studenci jesteście BEST czyli najlepsi. Bardzo się cieszę, że mamy takich studentów na naszym Uniwersytecie. Wasz entuzjazm i chęć poznania świata, szerzenia swojej wiedzy zamienia się w działalność na rzecz naszego Uniwersytetu. Chciałbym Wam serdecznie życzyć, aby wasze pierwsze próby naukowe zaowocowały pierwszymi publikacjami. Mam nadzieję, że wkrótce będę Was witał nie jako studentów, lecz doktorantów, a potem pracowników. - dodał JM Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

Czytaj także: Szkoła Letnia BESTStudentCAMP

Wśród laureatów znalazła się m.in. Hanna Szczepanek, studenta Wydziału Anglistyki, która przygotowała projekt: „Badanie wpływu języka angielskiego jako lingua franca na współczesną polszczyznę młodych użytkowników w dyskursie kulturowym na podstawie analizy blogów i mediów społecznościowych”

- Popularyzacja Internetu i nowych mediów źródeł przekazu jest ogromna. Interesuję się zagadnieniami kultury. Przez to, że sama jestem bardzo aktywna w Internecie, zauważyłam, że język angielski i jego kultura wpływa na to, jakim dyskursem posługują się użytkownicy Internetowi. Chciałbym pokazać jak opisujemy kulturę i jakie języka używamy.

Best Student Grant jest  konkursem grantowym skierowanym do najlepszych studentów początkowych lat studiów, chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze. Jego celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych już w początkowej fazie studiów. konkurs objęty jest patronatem oraz wsparciem finansowym prorektora ds. kształcenia oraz prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

 

Laureatami zostali:

Emilia Brzóska – studentka Wydziału Biologii. Tytuł projektu: „Czy morfologia muszli jest dobrą cechą taksonomiczną wyróżniającą gatunek Vallonia enniensis?”

Konrad Cegielnik – student Wydziału Biologii. Tytuł projektu: Spadek kondycji rodziców w wyniku wzmożonej presji drapieżniczek. Studia nad wybranymi gatunkami ptaków środowisk otwartych”

Kornelia Głowacka – studentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Tytuł projektu: „Jednorożec, Studium komparatystyczne grecko – rzymskich, chińskich, bliskowschodnich oraz afrykańskich wyobrażeń mitycznych i wybrane aspekty ich recepcji”

Dominika Górko – studenta Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Tytuł projektu: „Ironia jako światopogląd? O typach i funkjach posługiwania się ironią w liryce Marcina Świetlickiego z odniesieniem do filozoficznych ujęć tropu”

Adam Kaczorowski – student Wydziału Fizyki. Tytuł projektu „Zależność pomiędzy długotrwałą ekspozycją na poziomy hałasu powyżej progu występowania odruchu strzemiączkowego, a powstawaniem i pogłębianiem się ubytku słuchu u młodzieży w wieku 10-15 lat”

Karolina Król – studentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Tytuł projektu „Czesław Miłosz i Stanisław Barańczak. Pararele i rozejścia na przykładzie recepcji Czarodziejskiej góry Thimasa Manna w twórczości obu poetów”

Joanna Larysz – studentka Wydziału Neofilologii. Tytuł projektu: „Badanie różnic i podobieństw kultury polskiej i niemieckiej na podstawie porównania reklam internetowych z okresu świątecznego”

Natalia Pietras – studentka Wydziału Chemii. Tytuł projektu: „Mechanochemiczna synteza borofosforianów klartkowych”

Wojciech Sławnikowski – student Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Tytuł projektu:  „Rola dzieci w filmach i filozofii twórczej Andrieja Tarkowskiego”

Hanna Szczepanek, studenta Wydziału Anglistyki. Tytuł projektu: „Badanie wpływu języka angielskiego jako lingua franca na współczesną polszczyznę młodych użytkowników w dyskursie kulturowym na podstawie analizy blogów i mediów społecznościowych”

Filip Wojnarowski, student Wydziału Biologii. Tytuł projektu Analiza porównawcza różnych technik konserwowania bakteriofagów z grupy Bastille w kontekście ich zastosowania do zwalczania chorobotwórczych i niepożądanych bakterii z rodzaju Bacillus”

Olga Żyminowska – studentka Wydziału Nauk Społecznych. Tytuł projektu „Filozofia w poście Milana Kundery Życie jest gdzie indziej. Badania nad pograniczem tekstu filozoficznego i literackiego”

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.