Wersja kontrastowa

Wydział Neofilologii przyciąga najzdolniejszych maturzystów

Wydział Neofilologii UAM
Wydział Neofilologii UAM
Prof. UAM Marta Woźnicka Prof. UAM Andrzej Narloch

W tegorocznym rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021 nasz uniwersytet zajął 4 miejsce, a za najlepsze w kraju uznanych zostało 7 kierunków studiów prowadzonych na UAM.

Wśród zwycięzców znalazły się: filologia angielska, filologie obce, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, pedagogika specjalna oraz turystyka i rekreacja.

– My wiemy, że nasza oferta dydaktyczna jest bardzo dobra, ale młodzi ludzie, wybierając uczelnię, szukają potwierdzających to wskazówek, a wszelkie rankingi, czy tego chcemy, czy nie, są właśnie taką wskazówką – mówiła tuż po ogłoszeniu wyników prof. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM.

Wskazówek potrzebuje też kadra akademicka. O to, jak stworzyć kierunek, który zdobędzie takie wyróżnienie i będzie cieszył się zainteresowaniem ze strony studentów, zapytaliśmy przedstawicieli tych siedmiu najlepszych wydziałów.

 

Zobacz też:  Doskonałość badań i pasja nauczania

 

Na Wydziale Neofilologii kształci się ponad 4000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W 2020 oraz 2021 roku Wydział Neofilologii zdobył pierwsze miejsce w rankingu kierunków studiów Perspektywy w kategorii Filologie obce.

O ponownym sukcesie w tym roku zadecydowały wysiłki całej społeczności wydziałowej. Nieustanne przedsięwzięcia i inicjatywy podejmowane przez nauczycieli akademickich oraz dbanie o wspólne dobro wydziału stanowią te wartości, które przekładają się na wyróżnienia na arenie ogólnokrajowej. Wśród szeregu czynników, które zadecydowały o tak wysokiej pozycji w rankingu, wymieńmy tylko te najważniejsze.

Oferowane przez nas kierunki studiów – wiele z nich jest unikatowych - od lat cieszą się największą liczbą kandydatów na jedno miejsce, co najlepiej świadczy o prestiżu i atrakcyjności tych kierunków. Nasze kierunki i specjalności obejmują naukę nie tylko najbardziej popularnych języków europejskich, ale i bardziej egzotycznych, zwłaszcza z obszaru azjatyckiego. Nauczamy ponad 40 języków, kładąc nacisk również na rozwój języków regionalnych i niszowych. Ponadto kształcenie na Wydziale Neofilologii to więcej niż tradycyjne studia językowe, to poznanie literatury, kultury i historii danego kraju. Dodatkowo w ciągu kilku ostatnich lat pojawiło się kilkanaście nowych kierunków studiów i specjalności, których programy oparte są na nowatorskich rozwiązaniach dydaktycznych, uwzględniających potrzeby dzisiejszego rynku pracy.

Jakość kształcenia jest niezmiernie ważną składową nauczania. Poziom dydaktyki został również potwierdzony m.in. pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Oferta Wydziału Neofilologii została tak skonstruowana, aby przyciągnęła jak największą liczbę najzdolniejszych maturzystów, bo oni również kształtują jakość wydziału.

Uznanie, jakie zyskał Wydział Neofilologii, wynika nie tylko z długoletniej dbałości o jakość kształcenia studentów, ale również z odpowiedniego poziomu kadry badawczo-dydaktycznej. Potencjał naukowy Wydziału Neofilologii jest bardzo duży, o czym świadczy wskaźnik kategorii naukowej A.

Należy też odnotować wysoki stopień umiędzynarodowienia Wydziału Neofilologii, należący do najwyższych na UAM. Corocznie wyjeżdżają w ramach programu Erasmus+ dziesiątki studentów do różnych ośrodków uniwersyteckich w Europie i Azji. Coraz częściej przyjeżdżają do nas również studenci zagraniczni, a nasza oferta cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród studentów z całego świata.

Zgodnie z przyjętą strategią UAM na lata 2020-30 zamierzamy nieustannie udoskonalać naszą ofertę dydaktyczną, żeby z jednej strony pozyskiwać najbardziej wartościowych kandydatów, a z drugiej przygotowywać naszych studentów do warunków współczesnego rynku pracy nie tylko w Polsce, ale także w Europie, a nawet na świecie.

 

 

Nauka Wydział Neofilologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.