Wersja kontrastowa

Wręczono stypendia im. dr. Jana Kulczyka

We wtorek, 29 marca, w Auli Lubrańskiego Collegium Minus wręczono stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Podczas spotkania z udziałem córki fundatora, Dominiki Kulczyk, uhonorowano 8 studentów i doktorantów UAM oraz 11 studentów UAM – obywateli Ukrainy.
 

Do stypendystów zwróciła się Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation: - W tych czasach, właśnie teraz, całym sercem czuję, że to co najważniejsze możemy dać sobie nawzajem to dobre słowa, mimo wszystko. To skupienie się na tym, co dzieje się pięknego, co ma wartość, a przede wszystkim na końcu może się stać i, z pełnym przekonaniem, będzie lepsze. Ja swoje myśli kieruję na to, co nas jeszcze spotka. I to będzie dużo piękniejsza historia, niż ta, którą moglibyśmy opowiadać dzisiaj. I wy będziecie tą historię opowiadać i tworzyć - mówiła, zwracając się szczególnie do stypendystów z Ukrainy.
 

- Łatwo zauważyć, że rokrocznie zaledwie kilkanaście osób zostaje stypendystami, a biorąc pod uwagę ogólną liczbę studentów, doktorantów naszej uczelni, to osoby te należą do elitarnego i bardzo wąskiego grona - podkreślał prezes Fundacji UAM, prof. Hieronim Maciejewski – To są osoby, które charakteryzują się bardzo wysoką średnią ocen, mają znakomity dorobek publikacyjny, a przede wszystkim wykazują się aktywnością na rzecz naszego uniwersytetu - dodał. 

Pierwsze ze stypendiów przyznawane są studentom i doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów. (Lista laureatów znajduje się pod tekstem)
 

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od 1999 roku, obecnie we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 

Laureatami drugiej grupy stypendystów są studenci UAM, pochodzący z Ukrainy, którzy oprócz wysokiej średniej ocen, mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, zaangażowaniem w życie uniwersyteckie, działalnością społeczną, kulturalną, czy znajomością kilku języków obcych. Przyznając stypendia, Kapituła wzięła również pod uwagę sytuację materialną kandydatów oraz trudną sytuację polityczną w ich kraju. (Listę nagrodzonych można zobaczyć pod tekstem)
 

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy od 2014 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem tego programu był Jan Kulczyk. Środki na ten cel są obecnie przekazywane Fundacji przez Kulczyk Foundation.
 

Uroczystość była także okazją do wręczenia Dominice Kulczyk Medalu Alumno Bene Merenti - wyróżnienia honorującego absolwentów UAM, którzy nie będąc pracownikami, rozsławili imię uczelni swoją działalnością na rzecz społeczeństwa, kultury i nauki. - Jest, zwłaszcza w krajach zachodu, w Stanach Zjednoczonych, taki dobry zwyczaj związku z uczelnią absolwentów, zwłaszcza tych, którym udaje się w życiu, w świecie wiele znaczyć, coś osiągnąć. I my tej kultury absolwenckiej dopiero się uczymy. Jednym z pierwszych jej mistrzów w naszej uczelni był pan dr Jan Kulczyk. Absolwent naszego uniwersytetu, który nigdy z tą uczelnią nie zerwał więzów i zawsze był nam niezmiernie pomocny - powiedziała podczas uroczystości rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, podkreślając, że ten obyczaj kultury absolwenckiej przejęła właśnie Dominika Kulczyk. Odznaczenie przyznano 27.05.2020 r., jednak z powodu pandemii wręczenie mogło się odbyć dopiero teraz. 

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla doktorantów i studentów z UAM.

Doktoranci:

-     mgr Jakub Adamczewski ze Szkoły Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika

-     mgr Agnieszka Waligóra Szkoły Nauk o Języku i Literaturze w dyscyplinie literaturoznawstwo

-     mgr Michalina Wilkowska ze Szkoły Nauk Ścisłych w dyscyplinie nauki fizyczne

-     mgr Mateusz Żmudziński ze Szkoły Nauk Przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Studenci:

-     Rut Bryl – z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia

-     Aleksandra Krzyżaniak z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, kierunek etnologia

-     Ewelina Lange z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka

-     Julia Orłowska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek stosunki międzynarodowe.

Wysokość przyznanych stypendiów wypłacanych przez okres 9 miesięcy wynosi dla doktoranta: 2 700 zł miesięcznie, dla studenta 1 300 zł miesięcznie.

 

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy

 

 • Vladyslava Panasenko z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jako obca
 • Oksana Zikranets z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jakoo obca
 • Mykhailo Stsybor z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek stosunki międzynardowe
 • Vladyslav Gardash z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek stosunki międzynarodowe
 • Mariia Borys z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Veronika Soloshenko z Wydziału Studiów Edukacyjnych, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Daria Lebedenko z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia

 

Studenci II stopnia:

 • Anton Dron z Wydziału Neofilologii, kierunek sinologia
 • Olena Martynchuk, z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, kierunek etnologia
 • Liliia Pyvovar z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska
 • Viktoriia Chernenko z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej.

Wysokość przyznanych stypendiów wypłacanych przez okres 9 miesięcy:

- dla studenta jednolitych studiów magisterskich I stopnia 1000 zł/m-c.

- dla studenta jednolitych studiów magisterskich II stopnia  1200 zł/m-c.

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.