Wersja kontrastowa

Uniwersytecka Synergia Edukacyjna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował w Collegium Minus pierwsze z cyklu spotkań pod hasłem “Uniwersytecka Synergia Edukacyjna”. Tematem wydarzenia jest uczniowskie zaciekawienie - zarówno zainteresowanie ofertą uniwersytetu, jak i zaciekawienie uczniów światem, czyli zainspirowanie do podejmowania działań wykraczających poza szkolną podstawę programową. Jak podkreślają organizatorzy, chodzi o wszystkich uczniów, nie tylko tych “piątkowych”.

 
Współpraca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wielkopolskimi szkołami ma wieloletnią tradycję i w minionych latach przyniosła wiele wartościowych i satysfakcjonujących przedsięwzięć. Z myślą o możliwości zacieśniania relacji, rozwijania wspólnych działań, ich wzbogacania i ukierunkowywania, uczelnia zainicjowała cykl konferencji pt. „Uniwersytecka Synergia Edukacyjna. Spotkania”.
 
Uczestnicy wydarzenia mogą przyjrzeć się uczniowskiemu zaciekawieniu. Spotkanie jest okazją do zarysowania wizji i ram wspólnych działań, dzielenia się dobrymi praktykami wypracowanymi wspólnie przez szkoły i jednostki UAM.
Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.