Wersja kontrastowa

Rok na WNPiD

prof. Andrzej Stelmach
prof. Andrzej Stelmach

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa należy z pewnością do wydziałów z wciąż rosnącym potencjałem, zarówno naukowym, jak i dydaktycznym. Szczycimy się także sukcesami w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wszystkie te osiągnięcia są  przede wszystkim rezultatem ogromnej pracy całego naszego zespołu.

Kategoria A uzyskana w tegorocznej parametryzacji potwierdziła pozycję wydziału, także wśród podobnych jednostek w Polsce. Wśród najważniejszych zadań pozostaje w tej materii nieustannie wzmocnienie umiędzynarodowienia wyników badań prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału. WNPiD otrzymał środki na zwiększenie międzynarodowego oddziaływania oraz digitalizację wydawanych przez nas czasopism. Ważnym zadaniem nadal pozostaje zintensyfikowanie starań o pozyskanie środków na badania, m.in. z NCN. Pracownicy WNPiD aplikują w prawie wszystkich konkursach i wielokrotnie takie granty otrzymują.

Do sukcesów zaliczyć też można pozyskanie środków na wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej. Na wydziale funkcjonują dwie Katedry Jean Monnet. Katedra „The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union”, oraz Katedra „European Union – Economic Development, Young Europeans and Innovations in Crisis overcoming and Union’s Sustainability”, a także Jean Monnet Module.

Czytaj też: Wydział Biologii w 2017 roku

W obszarze działań związanych z dydaktyką ogromnym sukcesem było pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na Wydziale realizowanych jest obecnie pięć projektów o łącznej wartości przekraczającej 10 mln zł. Są to: „Laboratorium Innowacji Społecznych”; „Model Science Shop na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM”; „MPK - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna”; „Academy of Good Governance and Civil Society - nowy międzynarodowy program studiów na WNPiD UAM” oraz największy z nich „Pomost na rynek pracy III”. Studenci WNPiD mogą korzystać z szerokiej gamy propozycji nastawionych na rozwój ich kompetencji i umiejętności. Trzeba też zaznaczyć, że wielu z nich realizuje, w trakcie studiów na WNPiD, z powodzeniem swoje pasje i zainteresowania.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana jest na WNPiD od wielu lat. Konferencje i seminaria, debaty oksfordzkie, targi staży i pracy, konkurs stażowy „Brains Attack!” wykłady otwarte, spotkania ze znaczącymi postaciami ze świata polityki, biznesu, mediów czy organizacji pozarządowych należą od lat do działań standardowych na WNPiD. Ważnym projektem, wpisującym się w realizację trzeciej misji uczelni, którego realizacja rozpoczęła się w 2016 r. jest „UAM uniwersytetem partycypacyjnym - rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dialog” o wartości 1 277 041,17 zł. Głównym celem projektu jest poszukiwanie sposobu komunikowania się uniwersytetu z jego otoczeniem po to, aby uczelnia jak najlepiej wypełniała swoje funkcje dydaktyczne, naukowe i kulturalne.

Zrównoważony rozwój wymienionych wyżej obszarów działania należy do najważniejszych zadań władz dziekańskich. Do równie ważnych należy dbałość o rozwój i zadowolenie z podejmowanych działań pracowników i studentów wydziału, bez ich zaangażowania trudno byłoby mówić o sukcesach WNPiD. To właśnie ludzie na tym wydziale sprawiają, że realizacja codziennych obowiązków przynosi tak wiele satysfakcji.

Jestem bardzo dumny z moich wszystkich  współpracowników, którzy swą zaangażowaną postawą przyczyniają się do dynamicznego rozwoju wydziału i tworzą wyjątkową atmosferę wzajemnej życzliwości i współpracy. Mam ogromne szczęście, że otaczają mnie nie tylko bardzo dynamiczni naukowcy, ale przede wszystkim zaangażowani i wrażliwi ludzie. Ta atmosfera udziela się także studentom. Jestem rad z ich osiągnięć w studiowaniu, ale najbardziej sobie cenię ich zaangażowanie w życie społeczności wydziałowej i uczelnianej.

Nauka Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.