Wersja kontrastowa

Psychofizjologia Emocji w wykonaniu naukowców z UAM

Prof. Łukasz Kaczmarek i dr Maciej Behnke
Prof. Łukasz Kaczmarek i dr Maciej Behnke
Obraz
Maciej Behnke, Łukasz Kaczmarek, Sylvia Mark i James Gross opublikowali meta-analizę nt. zmian fizjologicznych wywoływanych przez pozytywne emocje w Emotion Review. A to nie jedyna publikacja jakiej autorami w ostatnim czasie byli naukowcy z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki...
 

Czy znasz to uczucie, gdy widok ukochanej dosłownie zabiera Ci oddech? A może przed rozpakowaniem prezentu jesteś tak podekscytowany, że pocą Ci się dłonie? Czy też, oglądając sukcesy sportowców czujesz, jak przyspiesza Ci serce?

 

Te i inne zmiany w fizjologii człowieka, od lat uważane są z jeden z podstawowych składników przeżywanych przez ludzi emocji. W Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki, badaniem psychofizjologii emocji zajmują się prof. Łukasz Kaczmarek (kierownik) oraz dr Maciej Behnke (manager laboratorium w latach 2016-2021, obecnie zastępca kierownika). W ostatnim miesiącu ukazały się dwie ważne prace zespołu w prestiżowych czasopismach Emotion Review i Scientific Data.

 W pierwszej z nich, naukowcy wraz z partnerami ze Stanford University i Amsterdam University, przeprowadzili metaanalityczny przegląd 120 artykułów, mierzących aktywność psychofizjologiczną podczas 11 wywoływanych pozytywnych emocji. Wyniki wskazały, że wszystkie pozytywne emocje wywołują podobny wzorzec fizjologiczny, a mianowicie brak lub słaby wzrost aktywności autonomicznego układu nerwowego. Nowatorstwo tego przeglądu polega na opisie wszystkich dostępnych badań naukowych dotyczących aktywności fizjologicznej w trakcie przeżywania pozytywnych emocji. Jednakże, badacze sugerują ostrożność w wyciąganiu silnych wniosków, ponieważ do tej pory wiele pozytywnych emocji nie było wystarczająco dokładnie zbadanych pod kątem fizjologicznym.

W drugiej pracy odpowiadając na zainteresowanie fizjologią emocji w różnych dyscyplinach, np. informatyce, przedstawili publiczną bazę danych o nazwie Psychophysiology of Positive and Negative Emotions (POPANE). Baza ta obejmuje ponad 750 godzin nagrań od 1157 osób, zebranych w siedmiu badaniach realizowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat przez prof. Łukasza Kaczmarka oraz jego doktorantów W plikach badacze zestawili ze sobą ciągły zapis afektu wraz z kilkoma biosygnałami (np. aktywność układu krążenia), w trakcie eksperymentalnie wzbudzanych pozytywnych i negatywnych emocji. POPANE jest aktualnie największym otwartym i powszechnie dostępnym zbiorem danych psychofizjologicznych dotyczących emocji. Baza ta powstała przy współpracy z naukowcami z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami, warto!

Behnke M., Kreibig S.D, Kaczmarek, L.D., Assink, M., Gross, J.J., (2022). Autonomic Nervous System Activity During Positive Emotions: A Meta-Analytic Review: A Meta-Analytical Review. Emotion Review. https://doi.org/10.1177/17540739211073084

Behnke, M., Buchwald, M., Bykowski, A., Kupiński, Sz., Kaczmarek, L.D., (2022), Psychophysiology of Positive and Negative Emotions - Dataset of 1157 Participants and 8 Biosignals. Scientific Data, 9, 10. https://doi.org/10.1038/s41597-021-01117-0

Nauka Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.