Wersja kontrastowa

Przyznano Nagrodę Naukową Miasta Poznania

prof. Edward Balcerzan
prof. Edward Balcerzan
Obraz

 

Profesor Edward Balcerzan otrzyma Nagrodę Naukową Miasta Poznania za monografię naukową Literariness. Models, gradations, experiments.

Jak czytamy na stronie poznan.pl Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca przeanalizowała wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej oraz stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Wyłoniono: laureata Nagrody Naukowej - prof. dra hab. Edwarda Balcerzana, który otrzyma 60.000 zł oraz dwanaście młodych osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym - otrzymają one po 5.000 zł w ramach stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

 

Laureat Nagrody Naukowej jest literaturoznawcą, poetą, prozaikiem, tłumaczem, eseistą, członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Został zgłoszony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak wskazali wnioskujący "dorobek naukowy prof. Balcerzana niewiele ma sobie równych pod względem doniosłości w polskiej powojennej nauce o literaturze. Dzięki swoim studiom teoretycznym badacz ten stał się współtwórcą zrodzonej w latach 60. XX wieku szkoły strukturalno-semiotycznej, która rozsławiła Poznań jako ośrodek badań humanistycznych. Jako jeden z pierwszych uczynił także zagadnienia sztuki przekładu przedmiotem zainteresowań polonistów-literaturoznawców, konstytuując w latach 60. I 70. XX wieku tzw. "poznańską szkołę translatologiczną". W monografii Literariness. Models, gradations, experiments prof. Balcerzan udowodnił, że polska myśl teoretyczna w badaniach literackich ma do zaproponowania zagranicznym kręgom naukowym oryginalne koncepcje i metody. Skonstruowana przez niego tzw. "sprzecznościowa teoria literatury" odznacza się uniwersalnością i może być stosowana w odniesieniu do zjawisk literackich niezależnie od czasu i miejsca ich powstania. Dzięki zawartym w książce interpretacjom dzieł literatury polskiej, a także nawiązaniom do osiągnięć polskiego literaturoznawstwa, monografia ma olbrzymie znaczenie dla promocji poznańskiej humanistyki za granicą. Ze względu na autorski wkład w przygotowanie tekstu do edycji anglojęzycznej monografia winna być uznana za niezależne  od wersji polskiej osiągnięcie naukowe o międzynarodowym zasięgu oddziaływania."

Wśród nagrodzonych stypendystów, którzy nie ukończyli 30 roku życia znaleźli się również:

Czytaj też: Profesor Balcerzan nagrodzony

Piotr Alexandrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ prawo)

za osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad historią prawa, w tym publikację monografii naukowej, udział w zagranicznych kongresach naukowych, zagraniczne staże naukowe oraz kierowanie projektami naukowymi

Anna Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ chemia)

za innowacyjne badania w dziedzinie chemii supramolekularnej oraz wybitne osiągnięcia naukowe

Nauka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.