Wersja kontrastowa

Prof. UAM Kinga Kuszak. Najważniejsza jest bliskość

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Poprosiliśmy o wypowiedzi przedstawicieli 7 najlepszych kierunków studiów (wg. rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021). Może wskazówki, których udzielili pomogą dydaktykom w konstruowaniu kolejnych programów studiów.  

Tradycja kształcenia pedagogicznego na UAM sięga swoimi korzeniami początków Uniwersytetu Poznańskiego. Mamy głębokie przekonanie, że kształcenie jest odpowiedzialnym i złożonym procesem tworzenia warunków do profesjonalnego i osobowego rozwoju studentów i studentek. Jego istotą jest przygotowanie osób, które po opuszczeniu murów uczelni będą umiały wykorzystywać najnowszą wiedzę naukową, będą umiały aplikować wyniki badań społecznych do szeroko rozumianej praktyki edukacyjnej - mówi prof. UAM Kinga Kuszak, prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia WSE

Naszym zadaniem jest przygotowanie pedagożek i pedagogów, którzy nie tylko bez trudu odnajdą się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, społecznej, gospodarczej, lecz będą tę rzeczywistość twórczo i mądrze kreować, zgodnie z potrzebami poszczególnych osób, grup społecznych, środowisk lokalnych. W sposób odpowiedzialny będą tworzyć przestrzenie edukacji, indywidualnego i wspólnego uczenia się ludzi w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, z różnymi potrzebami i kompetencjami. Obecnie na WSE prowadzimy trzy kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Istotą programu studiów realizowanych na WSE jest harmonijne łączenie kształcenia akademickiego, dającego solidne podstawy wiedzy naukowej z obszaru pedagogiki, jej subdyscyplin i dyscyplin pokrewnych z przygotowaniem do pełnienia ról i zadań zawodowych. Kształcenie na każdym z prowadzonych przez nas kierunków jest dodatkowo sprofilowane ze względu na specyfikę tego kierunku. Programy studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas I-II oraz nauczyciela pedagoga specjalnego w pełni odpowiadają obowiązującym standardom kształcenia. Ponadto są wzbogacone i uzupełnione o nowatorskie koncepcje, propozycje przedmiotów, zajęć przygotowanych i prowadzonych przez naszych nauczycieli akademickich. Tworząc i modyfikując programy studiów ściśle współpracujemy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Naszą troską jest rozwój naukowy studentek i studentów. Staramy się wspierać ich zainteresowania naukowo-badawcze, zachęcając do podejmowania działalności w kilkunastu funkcjonujących na wydziale kołach naukowych. Dbamy też o rozwijanie pasji społecznikowskich, inspirując do udziału w projektach na rzecz społeczności lokalnych oraz w Wydziałowym Centrum Wolontariatu Volontario. Myśląc o przyszłości planujemy systematycznie zacieśniać i rozwijać współpracę międzynarodową. Naszym zadaniem jest kreowanie kultury edukacji oraz kultury całożyciowego uczenia się w przestrzeni lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Trudno dziś jednoznacznie przewidzieć, jak będzie wyglądało przygotowanie pedagogów, czy pedagogów specjalnych. Rynek edukacyjny będzie się zapewne dynamicznie zmieniał. Niezależnie od zmian, trzeba zaznaczyć, że praca pedagogów i pedagożek to bezpośrednia, bliska praca z drugim człowiekiem, a to jest i będzie ważne niezależnie od zmian technologicznych, ekonomicznych i kulturowych.

Prof. UAM Kinga Kuszak

Prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia WSE

 

zob. też Prof. Małgorzata Garnczarska. Po pierwsze: umiędzynarodowienie

Nauka Wydział Studiów Edukacyjnych

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.