Wersja kontrastowa

Prof.Małgorzata Garnczarska.Po pierwsze: umiędzynarodowienie

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Poprosiliśmy o wypowiedzi przedstawicieli 7 najlepszych kierunków studiów (wg. rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021). Może wskazówki, których udzielili pomogą dydaktykom w konstruowaniu kolejnych programów studiów.  

Pierwsze dwie dekady XXI stulecia zdają się potwierdzać tezę, że jest to „wiek biologii”. Wydarzenia ostatnich miesięcy w sposób szczególny pokazują, jak wielką rolę odgrywają nowe odkrycia biologiczne i biomedyczne, jak wzrasta nadzieja na ich efektywne wykorzystanie w walce z pandemią - mówi prof. Małgorzata Garnczarska, prodziekan na Wydziale Biologii UAM.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego społeczeństwa i gospodarki tworzymy na Wydziale Biologii nowe kierunki studiów bądź modyfikujemy już istniejące. Nowe kierunki opieramy na znakomitym potencjale naukowym grup badawczych, prowadzących badania wpisujące się w najnowsze kierunki rozwoju światowej nauki. Dużo uwagi poświęcamy także współpracy z sektorem pozaakademickim. Efektem współpracy z pracodawcami jest chociażby program studiów na kierunku Biologia i zdrowie człowieka, który ma wypełnić zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie ochrony i wspomagania zdrowia ludzi i zdrowia środowiskowego. Od tego roku wprowadzamy nowy program studiów na kierunku Bioinformatyka. Bazując na znakomitej kadrze planujemy rozwijać w ramach kierunku Biotechnology nowe ścieżki kształcenia, takie jak poszukiwanie innowacyjnych terapii chorób człowieka, tworzenie leków nowej generacji, rozwój medycyny regeneracyjnej w oparciu o komórki macierzyste oraz zastosowanie nano- i biomateriałów w medycynie. Wszystkie kierunki studiów prowadzimy na najwyższym poziomie, w tym kierunek Ochrona środowiska, uznany w roku 2021 za najlepszy w Polsce w rankingu tygodnika „Perspektywy”. Rozwój tego kierunku jest dla nas niezwykle ważny, biorąc pod uwagę rosnące z roku na rok zapotrzebowanie na dobrze wykształconych młodych ludzi, przed którymi stoi jedno z największych wyzwań i zagrożeń dla środowiska, jakim jest kryzys klimatyczny.

Wciąż aktualnym zadaniem pozostaje przebudowa myślenia o procesie kształcenia, upowszechnienie podejścia opisywanego jako Student-Centered Learning, które tworzy przestrzeń do wdrożenia nowoczesnych strategii edukacyjnych, m.in. research-based learning problem-based learning. Nowoczesne modele dydaktyki akademickiej podkreślają aktywność studenta, autonomię myślenia, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, myślenie krytyczne oraz rozwój tzw. kompetencji miękkich. Także nowoczesne technologie komunikacyjne i informacyjne, które poszerzają środowisko aktywnego uczenia się, będą stanowić ważny element samodzielnego uczenia się studenta i jego współdziałania z grupą. W perspektywie najbliższych lat planujemy rozszerzenie zakresu edukacji spersonalizowanej w ramach tutoringu dla studentów wyższych lat oraz wprowadzenie na Wydziale Biologii nowej formy edukacji spersonalizowanej, mentoringu. Naszym celem jest także wzrost umiędzynarodowienia studiów, m.in. poprzez wdrożenie strategii Internationalisation at Home, wprowadzenie ukierunkowanej rekrutacji międzynarodowej, intensyfikację mobilności studentów, organizowanie wizyt wybitnych naukowców oraz tworzenie anglojęzycznych kierunków studiów.

Prof. Małgorzata Garnczarska

Prodziekan na Wydziale Biologii UAM

 

zob. też Prof. UAM Kinga Kuszak. Najważniejsza jest bliskość

Nauka Wydział Biologii
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.