Wersja kontrastowa

Prof. Iwetta Andruszkiewicz. Centrum poświęcone kobietom

Prof. Iwetta Andruszkiewicz, fot. Adrian Wykrota
Prof. Iwetta Andruszkiewicz, fot. Adrian Wykrota

Potrzeby związane z diagnozą kobiet wymagają współdziałania różnych dyscyplin nauki. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Ogólnouniwersyteckie Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej.

 

Pomysł utworzenia Centrum powstał w wyniku konsultacji ze środowiskiem akademickim i biznesowym, organizacjami kobiecymi, stowarzyszeniami, fundacjami. Centrum powołano w maju 2021 roku uwzględniając potrzeby płynące z interdyscyplinarności badań naukowych. Ma być ono miejscem realizacji badań i projektów łączących następujące dziedziny: nauki humanistycznych, nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki teologiczne i sztukę. Dzięki zaangażowaniu Centrum możliwe będzie zwiększenie nowych inicjatyw i projektów, które pozytywnie wpłyną na wiele obszarów życia.

 

Wśród realizowanych zadań Centrum wskazać należy na:

– podejmowanie działań na rzecz naukowego badania partycypacji kobiet w przestrzeni publicznej, w szczególności prowadzenie interdyscyplinarnych badań,

– organizację specjalistycznych konferencji krajowych i międzynarodowych,

– opracowywanie projektów dydaktycznych, gromadzenie literatury i materiałów,

– inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk,

– prowadzenie edukacji akademickiej,

– przygotowywanie ekspertyz, opinii oraz udzielanie porad,

– stworzenie płaszczyzny spotkań, wymiany oraz współpracy w zakresie różnych dziedzin naukowych zajmujących się udziałem kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym, społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturowym,

– doradztwo i pomoc informacyjną dla badaczek i badaczy (środowisko studenckie, doktoranckie i pracownicze) w zakresie proponowanej tematyki,

– organizację konkursów na najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu proponowanej tematyki.

 

Prof. Iwetta Andruszkiewicz, WNPiD, dyrektor Ogólnouniwersyteckiego Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej

 

Czytaj też: Prof. Iwetta Andruszkiewicz. Centrum poświęcone kobietom

Nauka Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.