Prof. Iwetta Andruszkiewicz

Fotografia w nagłówku
Prof. Iwetta Andruszkiewicz
Potrzeby związane z diagnozą kobiet wymagają współdziałania różnych dyscyplin nauki. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Ogólnouniwersyteckie Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej.