Wersja kontrastowa

Prof. Grzegorz Rachlewicz. Za sukcesem stoją zespoły  

Prof. Grzegorz Rachlewicz, fot. Adrian Wykrota
Prof. Grzegorz Rachlewicz, fot. Adrian Wykrota

W tegorocznym rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021 nasz uniwersytet zajął 4 miejsce, a za najlepsze w kraju uznanych zostało 7 kierunków studiów prowadzonych na UAM.

Wśród zwycięzców znalazły się: filologia angielska, filologie obce, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, pedagogika specjalna oraz turystyka i rekreacja.

– My wiemy, że nasza oferta dydaktyczna jest bardzo dobra, ale młodzi ludzie, wybierając uczelnię, szukają potwierdzających to wskazówek, a wszelkie rankingi, czy tego chcemy, czy nie, są właśnie taką wskazówką – mówiła tuż po ogłoszeniu wyników prof. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM.

Wskazówek potrzebuje też kadra akademicka. O to, jak stworzyć kierunek, który zdobędzie takie wyróżnienie i będzie cieszył się zainteresowaniem ze strony studentów, zapytaliśmy przedstawicieli tych siedmiu najlepszych wydziałów.

 

Prof. Grzegorz Rachlewicz: - Wiadomość o uzyskaniu wyróżnienia dla kierunków geografia oraz turystyka i rekreacja prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza bardzo nas ucieszyła i stała się potwierdzeniem właściwych działań, jakie są realizowane w celu zapewnienia jakości kształcenia oraz uatrakcyjnienia warunków studiowania zapewnianych na naszej Uczelni.  

Te dwa kierunki zawsze były w czołówce krajowych rankingów z tym, że o ile turystyka i rekreacja jest niekwestionowanym liderem od kilku lat, geografia znalazła się na najwyższym stopniu podium po raz pierwszy. Niewątpliwie za tymi sukcesami stoją przede wszystkim bardzo zaangażowane zespoły nauczycieli akademickich, wykładowcy kreatywnie podchodzący do swoich obowiązków dydaktycznych, ukierunkowywani w swoich działaniach przez komisje programowe ds. kierunków studiów. Mimo pandemii i związanych z nią trudności w realizacji zajęć z sukcesem prowadzono zarówno istniejące, jak i nowo utworzone specjalności o unikatowym w skali kraju charakterze (np. geo-grafika czy zarządzanie eventami). Dużym atutem było i jest, pomimo występujących utrudnień, oferowanie studiującym bogatego pakietu ćwiczeń terenowych i praktyk zawodowych, a także dostęp do zasobów tradycyjnych i cyfrowych zgromadzonych na Uniwersytecie, możliwość korzystania z bibliotek, archiwów kartograficznych czy najnowszego oprogramowania.  

Pomocne w utrzymaniu wysokiej pozycji, a przede wszystkim standardu kształcenia, przy jednoczesnym zadowoleniu przez studentów z dokonanego wyboru i chęci kontynuowania nauki np. na studiach drugiego stopnia, jest stałe monitorowanie realizacji programów nauczania, ich dostosowywanie do aktualnej sytuacji, proponowanie nowych treści bądź specjalności, nie tylko w języku polskim, ale także angielskim, których zakres wynika zarówno z potrzeb rynku pracy, jak i oczekiwań młodych ludzi, stojących u progu najważniejszych życiowych wyborów. Do tego typu problematyki zaliczyć można zagadnienia wchodzące w zakres takich przedmiotów i specjalności jak zarządzanie bezpieczeństwem turystów w sytuacjach kryzysowych, sino- i nippoturystyka, geozagrożenia a więc również tematyka nakierowana bardziej na aspekty aplikacyjne, już dzisiaj realizowane w ramach kierunków inżynierskich, których oferta także powinna być rozszerzana. 

Bardzo ważnym aspektem kształcenia jest powiązanie go z zaangażowaniem studentów w realizację badań naukowych, włączanie ich do realizacji projektów badawczych i zachęcanie do podejmowania własnych w oparciu o takie programy jak np. „Study & Research”. 

Nadchodząca dekada niesie ze sobą wiele wyzwań: postpandemicznych, technologicznych i innych, na które jesteśmy gotowi dzięki działaniom podejmowanym przez prowadzoną na bieżąco modyfikację istniejących kierunków czy specjalności studiów i w zależności od potrzeb tworzenie nowych. 
 

Prof. Grzegorz Rachlewicz, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Nauka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.