Wersja kontrastowa

Ochrona zdrowia w czasach pandemii

Fot. Maciej Męczyński
Fot. Maciej Męczyński
Obraz

20 stycznia o godzinie 9.30 odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UAM konferencja pt. „Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia ekonomiczne, medyczne i publicznoprawne.”  Ze względu na obostrzenia związane z pandemią dla zainteresowanych dostępna będzie za pośrednictwem platformy MS Teams. Konferencja odbywa się przy udziale trzech poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Medycznego.  

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM, we współpracy z Katedrą Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  oraz Katedrą i Zakładem Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Plakat

Konferencję otworzą: rektor UAM prof. B. Kaniewska, dziekan WPiA UAM prof. T. Nieborak. Swoją obecność zapowiedziała również Ewa Kopacz wiceprzewodnicząca PE,  która wygłosi referat nt. działań UE w zakresie walki z COVID-19.

Prelegentami w ramach konferencji będą, m.in., prof. Daniele Senzani, dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytetu  w Bolonii, Włochy (referat pt. Healthcare System: from emergence to resilience?  Some possible perspective from the Italian (legal) system), czy prof. Maura Couglin, Rice University w Houston, USA (referat pt. The Advantages and Disadvantages of the US Healthcare System during the COVID-19 Pandemic)  oraz wielu znamienitych profesorów oraz praktyków z całej Polski.

Udział w organizacji konferencji wezmą: studenckie Koło Naukowe Prawa Gospodarczego „Liberalizacja-Prywatyzacja-Deregulacja" działające na WPiA UAM, jak i koła  naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Program konferencji:

Wprowadzenie

09:30-10:30. Konferencję otworzą:

JM Rektor UAM prof. B. Kaniewska, Dziekan WPiA UAM prof. T. Nieborak , Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego dr Ewa Kopacz oraz organizatorzy wydarzenia: prof. Eryk Kosiński, UAM; prof. Monika Urbaniak, UMP; prof. Monika Dobska, UEP.

Moduł I aspekty publicznoprawne – moderator prof. E. Kosiński

10.30-10.40 prof. dr hab. Daniele Senzani, Dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet w Bolonii, Włochy; "Healthcare System: from emergence to resilience?Some possible perspective from the Italian (legal) system".

10.40-10.50 prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, Uniwersytet Łódzki; "Uwarunkowania prawne importu równoległego produktów leczniczych w dobie pandemii ".

10.50-11.00 prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, mgr Leszek Sobieski; "Digitalizacja kryzysu. Multiplikacja problemów czy impuls zmian".

11.00-11.10 prof. US dr hab. Rajmund Molski, Uniwersytet Szczeciński; "Wsparcie publiczne sektora ochrony zdrowia w czasach pandemii w świetleprawa pomocy państwa".

11.10-11.20 prof. US dr hab. Krystyna Nizioł, Uniwersytet Szczeciński; "Finansowanie świadczeń zdrowotnych w okresie pandemii - problemy i wyzwania".

11.20-11.30 dr Jakub Rzymowski, Uniwersytet Łódzki; "Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej w świetle Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.04.2020 r - obowiązek czy nie".

11.30-11.40 dr Aleksandra Bocheńska, UAM; "Zmiany sposobu świadczenia pracy w kontekście ochrony zdrowia w czasach pandemii".

11.40-11:50 dr Piotr Lissoń, UAM; "Instrumenty regulacji w ambulatoryjnym i stacjonarnym systemie ochrony zdrowia Republiki Federalnej Niemiec".

11:50-12:00 dr Michał Raduła, UWr; "Wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w ochronie zdrowia w czasach pandemii".

12.00-12.10 Przerwa

Moduł II aspekty prawnomedyczne – moderator prof. M. Urbaniak

12.10-12.20 prof. dr hab. Piotr Stępniak UMP; "Odpowiedzialność za błędy medyczne w czasie COVID-19".

12.20-12.30 mgr Juliusz Szewczyk, UMP; "Zdarzenie medyczne w kontekście COVID-19".

12.30-12.40 prof US. dr hab. Kinga Flaga Gieruszyńska, Uniwersytet Szczeciński; "Telemedycyna jako kierunek rozwoju usług medycznych w pandemii".

12.40-12.50 dr Marcin Śliwka; "Udzielanie informacji medycznej w dobie pandemii".

12.50-13.00 dr Rafał Staszewski, UMP; "Zdrowie publiczne w dobie pandemii COVID-19".

13.00-13.10 dr Magdalena Zamroczyńska, UMP; "Cyberprzestępstwo w ochronie zdrowia".

13.10-13.20 dr Marcin Mikos; "Zarządzanie podmiotem leczniczym w warunkach pandemii".

13.20-13.30 mgr Marcin Waszak, UMP; "Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii. Blaski i cienie regulacji".

13.30-13.40 Przerwa

Moduł III aspekty ekonomiczne – moderator prof. M. Dobska

13.40-13.50

dr Maura Couglin Rice University, Houston, USA; "US healthcare system in pandemic, advantages and disadvantages".

1

3.50-14.00 dyr. Artur Paszkowski; "Zarządzanie szpitalem w stanach nadzwyczajnych. Problemy i ograniczenia w administrowaniu placówką medyczną".

14.00-14.10 dyr. dr n med. Paweł Daroszewski UMP; "Nowa normalność w ochronie zdrowia – wpływ epidemii wywołanej SARS-Cov-2 na zarządzanie szpitalami".

1

4.10-14.20 prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, UEP; "Pandemia – point of no return".

14.20-14.30 prof. UM dr hab. Piotr Leszczyński; "Zarządzanie w warunkach zmiany – COVID Rheumatology Team Poznań".

14.30-14.40 dyr. Krzysztof Albiński; "Opieka ambulatoryjna w dobie pandemii COVID-19".

14.40-14.50 Filip Nadolny; "Kompetencje menedżera a system kształcenia studentów wydziału lekarskiego".

14.50-15.00 mgr Maciej Ratz, Adam Górski; "Pozyskanie środków unijnych dla podmiotów leczniczych w dobie pandemii".

15.00-15.10 Przerwa

15.10-16.00 Podsumowanie - dyskusja

Patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Maciej Żukowski, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Nauka Wydział Prawa i Administracji
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.