Wersja kontrastowa

O molestowaniu przy okazji Dnia Kobiet

Screenshot
Screenshot

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM trwa właśnie konferencja „Molestowanie seksualne. Analiza zjawiska i przeciwdziałanie”. Spotkanie odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Konferencje organizowane 8 marca przy okazji Dnia Kobiet należą do tradycji Wydziału Studiów Edukacyjnych. Tym razem badaczki – bo to one w znaczącej przewadze wzięły udział w spotkaniu - na „warsztat” wzięły kwestie przemocy i molestowania.

Organizatorami spotkania była Interdyscyplinarna Grupa Badawcza Płeć i Edukacja - Gender&Education oraz Koło Naukowe Edukacji Równościowej „Emancypacja”. Dla pierwszej z tych grup, która zawiązała się niedawno, w czasie pandemii, był to debiut konferencyjny. Grupę tworzą dobrze wszystkim znane badaczki; prof. UAM Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, prof. UAM Edyta Głowacka- Sobiech oraz prof. UAM Iwona Chmura-Rutkowska.

 

Patronat nad konferencja objęły JMR prof. Bogumiła Kaniewska a także dziekan WSE prof. Agnieszka Cybal-Michalska. Konferencję w zastępstwie pani dziekan otworzyła prodziekan prof. UAM Kinga Kuszak:

 - To niezwykle budujące  - mówiła, że w tej trudnej rzeczywistości, która niesie tak wiele wyzwań i trudności, tak wiele niedobrych doświadczeń, jest w nas tyle siły i zapału by kontynuować dobrą tradycje tego wydziału, jaką są spotkania z okazji Dnia Kobiet.  Są to przypomnijmy spotkania warsztatowe, które są wymianą myśli, naukową dyskusją na temat tego, co ważne w edukacji zarówno dziewcząt i kobiet, jak i chłopców i mężczyzn.

 

Temat spotkania nie został wybrany przypadkiem. Molestowanie seksualne czy wszelkiego rodzaju przemoc to zjawisko, które ze względu na pandemię przybrało na sile, a wiele kobiet  doświadcza go również we własnym domu. Dla organizatorek spotkania był to znaczący impuls, który przyczynił się do zorganizowania spotkania, na którym przedstawicielki różnych dziedzin nauki, dzieliły się refleksjami na temat zjawiska molestowania jako przejawu łamania praw kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć. W konferencji głos zabrały psycholożki, pedagożki a także prawniczka.

 

Jako pierwsza głos zabrała prof. UAM Katarzyna Waszyńska. Pani profesor odniosła się do  tego, czym w istocie  jest przemoc seksualna. Jej zdaniem to zjawisko nadal nie zostało właściwie rozpoznane. Dla części społeczeństwa przemoc seksualna związana jest z przemocą fizyczną, gdy tymczasem może to być również aluzja, gest czy nadużycie władzy. W wielu przypadkach postawienie granicy jest bardzo trudne i zależy od osoby, która doświadcza takich zachowań.

Czy pornograficzny plakat w warsztacie samochodowym może być przejawem przemocy seksualnej? Tak, mówiła Pani Profesor, podobnie jak poklepywanie i niewybredne dowcipy.

Co ciekawe prof. Waszyńska zwróciła uwagę, że zwłaszcza kobietom trudno jest się takiej przemocy przeciwstawić. Często zdarza się, że wyniosły one z domu przeświadczenie, że niewybredne dowcipy czy gesty są formą akceptowalnego flirtu, wyrazem uznania dla urody itd.

- Molestowanie jest dość powszechnym zachowaniem. Ale ponieważ mamy niska świadomość tego, czym jest ono w istocie, nie protestujemy – mówiła prof. Waszyńska. Często w tym, aby zwrócić się o pomoc, przeszkadza nam poczucie wstydu i konsekwencje, jakie niesie za sobą ten sprzeciw.

 

W swoi wystąpieniu prof. Iwona Chmura – Rutkowska odniosła się do badań, które przeprowadziła wśród młodzieży gimnazjalnej. Stwierdziła ona, że również w środowisku tak młodych osób, obecne są przejawy dyskryminacji i przemocy seksualnej.  

- Bardzo rzadko o kwestii molestowania mówimy w kontekście dzieci. Tymczasem młodzi ludzie nie maja odpowiednich zasobów aby zachować się odpowiednio. Częstotliwość takich naruszeń jest bardzo podobna jak u dorosłych – mówiła.

 

zob. też

 

Nauka Wydział Studiów Edukacyjnych

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.