Wersja kontrastowa

Miasto Poznań nagradza najlepszych

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Tradycyjnie w święto patronów miasta, Piotra i Pawła, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miasta Poznania. Sesja, jak co roku, poświęcona została wybitnym postaciom naszego miasta. W tym roku wyróżnionych zostało aż trzech naukowców z UAM.

Tegoroczna sesja, ze względu na pandemię Covid-19, odbyła się w Sali Ziemi MTP, w reżimie sanitarnym. Epidemia i kryzys, jaki wywołała, były też jednym z tematów przewodnich poruszanych w tej sesji. W tym roku symbolicznie tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania odznaczeni zostali przedstawiciele służb medycznych.

- To już kolejne święto miasta, które odbywamy w czasie pandemii – mówił przewodniczący Rady Miasta, Grzegorz Ganowicz. Tym bardziej dziękuję wszystkim państwu za przybycie tutaj, na tę uroczystość odbywającą się w trybie stacjonarnym. Szczególne podziękowania kieruję do pracowników służby zdrowia, którzy przez ostatnie miesiące dbali o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Pandemia to czas trudny dla nas wszystkich ale to on właśnie wyzwolił w nas duże pokłady międzyludzkiej solidarności, empatii i wrażliwości na trudną sytuację życiową czy zdrowotną naszych współmieszkańców – mówił Ganowicz.

W gronie Zasłużonych dla Miasta Poznania w 2021 znalazły się dwie profesorki z UAM: polonistka prof. Elżbieta Nowicka i prawniczka prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Natomiast Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał biolog dr hab. Michał Bogdziewicz.

Fot. Adrian Wykrota

Prof. Ewa Nowicka swoją nagrodę otrzymała za dorobek naukowy i artystyczny ze szczególnym uwzględnieniem badań nad operą.  

- Dziękuję za wyróżnienie, sprawiło mi ono wiele osobistej satysfakcji, choć nie to jest najważniejsze. Myślę, że tą decyzją Rada Miasta podniosła znaczenie uniwersyteckiej humanistyki, której mam przyjemność być przedstawicielką. Humanistyka jest jednym z narzędzi objaśniania sensu świata, kodów symbolicznych, bez których społeczności straciłyby spoiwo - mówiła.

Fot. Adrain Wykrota

Kolejną nagrodzoną była prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, prawniczka, wieloletnia sędzia trybunału konstytucyjnego, poznanianka z urodzenia. W uzasadnieniu do wyróżnienia podkreślano jej szczególne zasługi w budowaniu państwa prawa w Polsce.

- Bardzo dziękuje za wyróżnienie. Jest ono dla mnie bardzo ważne przede wszystkim dlatego, że dostałam je od miasta, które uważam za swoje. Po drugie, ponieważ otrzymałam je od władz samorządowych, które cenię. Ważne jest dla mnie również to, że w gronie nagrodzonych został dostrzeżony prawnik. Prawnik, którego głównym zadaniem czy też misją: w tym co pisze, czego uczył studentów i w tym co robił w pracy publicznej, było dawanie przeświadczenia temu, że prawo jest instrumentem, który dobrze nadaje się do tego, żeby układać sprawy społeczne i wprowadzać w nie ład. Jest w nim jednak pewien czynnik niedysponowalny a mianowicie używanie go jako instrumentu ma swoje granice. Starałam się jako prawnik pokazywać, gdzie te granice przebiegają i możliwie konsekwentnie pilnować tego, abyśmy my, jako prawnicy, granic tych nie przekraczali.

fot. Adrian Wykrota

Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał dr hab. Michał Bogdziewicz, "wybitny ekolog młodego pokolenia, którego praca wytyczają kierunki badań na najbliższą przyszłość. Naukowiec, który należy do wąskiego grona uczonych, którzy maja szanse wpisać się w historię nauki i ekologii" (z uzasadnienia do nagrody).

- Jest to dla mnie przeogromne wyróżnienie. Szczególnie cieszę się z tej nagrody jako ekolog. Zachowanie bioróżnorodności to najważniejsze wyzwanie dla ludzkości na najbliższe lata. Covid-19 to kryzys, który mamy teraz, kryzys klimatyczny to kryzys na najbliższe dziesięciolecia. Mam nadzieję, że ekologia jako nauka pozwoli z tego kryzysu wyjść – mówił dr hab. Bogdziewicz.

W uroczystości udział wzięła JMR prof. Bogumiła Kaniewska, która osobiście pogratulowała nagrodzonym.

zob. też. https://uniwersyteckie.pl/nauka/dr-hab-michal-bogdziewicz-historia-ktora-sie-czyta

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.