Wersja kontrastowa

Małgorzata Rychlik. Uczelniana Baza Wiedzy na UAM

Fot. M. Rychlik
Fot. M. Rychlik

Baza Wiedzy UAM to wirtualna przestrzeń, w której gromadzone są informacje na temat dorobku naukowego pracowników naszej uczelni. Podobne bazy powstały na kilkudziesięciu uczelniach w Polsce. Posiadanie takiego systemu jest niezbędne w nowoczesnej, sprawnie zarządzanej uczelni, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

 

Decyzję o wdrożeniu Bazy Wiedzy UAM podjął ówczesny rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, a stosowne zarządzenie w tej sprawie wydała obecna rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska (Zarządzenie Rektora nr 8/2020/2021). Baza Wiedzy UAM jest platformą łączącą repozytorium instytucjonalne z systemem typu Current Research Information System (CRIS), funkcjonuje w ramach oprogramowania Omega-Psir autorstwa informatyków Politechniki Warszawskiej.    

 

Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie i funkcjonowanie uczelnianej bazy wiedzy jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. W ramach tej jednostki powołano zespół ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM, który sprawuje merytoryczny nadzór nad pracami redaktorskimi, opracowuje materiały instruktażowe, promuje Bazę Wiedzy UAM w środowisku uczelni oraz współpracuje z firmą wdrożeniową.   

 

- Celem Bazy Wiedzy UAM - mówi Małgorzata Rychlik, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej oraz kierownik zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM - jest usprawnienie procesu zarządzania wiedzą na uczelni, a zatem zapewnienie poprawnego ewidencjonowania, archiwizowania i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej oraz dokumentowania osiągnięć zawodowych pracowników i doktorantów UAM. System  będzie sukcesywnie rozwijany, pojawią się nowe moduły: moduł projektów i repozytorium danych badawczych, a także moduły związane z aktywnością i osiągnięciami zawodowymi pracowników uczelni. Obecnie jednak priorytetem jest ewaluacja nauki i dlatego zespół ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM skupia się przede wszystkim na zadaniach z tym związanych. 

- Baza Wiedzy UAM - mówi Małgorzata Rychlik - daje pracownikom naukowym możliwość promocji własnego wizerunku oraz osiągnięć naukowych w kraju i na świecie. Umożliwia wyszukanie ekspertów z danej dziedziny wiedzy i nawiązanie efektywnej współpracy, a dzięki komunikacji zgodnej ze standardami Scopus, Web of Science, Google Scholar zwiększa widoczność dorobku uczelni na świecie. Baza Wiedzy UAM umożliwia również przygotowanie danych potrzebnych do przeprowadzenia procesu ewaluacji jakości działalności naukowej, a także ułatwia pracownikom generowanie raportów pod kątem oceny okresowej, awansu czy wniosku grantowego oraz tworzenie CV. Baza Wiedzy UAM jest potężnym narzędziem analitycznym, wspomagającym proces budowania strategii uczelni. Dzięki wygenerowanym zestawieniom i analizie danych udaje się wskazać słabsze ogniwa systemu i wdrożyć postępowanie naprawcze.  

 

Teraz najważniejsze zadanie stoi przed pracownikami naszej uczelni - podkreśla Małgorzata Rychlik. W związku ze zbliżającą się ewaluacją do końca 2021 roku w Bazie Wiedzy UAM powinny znaleźć się kompletne dane na temat publikacji pracowników naukowych w latach 2017 – 2021, które będą automatycznie przekazywane do Polskiej Bibliografii Naukowej. Zachęcamy zatem społeczność akademicką do odwiedzania strony Bazy Wiedzy UAM (researchportal.amu.edu.pl), zgłaszania publikacji, uzupełniania profilu i korzystania ze wszystkich pozostałych funkcjonalności.  

zob. też

 

  

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.