Wersja kontrastowa

Laureaci OPUS 26 i SONATA 19 z UAM

Rektorat UAM, fot. Adrian Wykrota
Rektorat UAM, fot. Adrian Wykrota
Obraz

Dzięki zwiększeniu budżetu NCN 485 badaczek i badaczy z polskich uczelni otrzyma ponad 693 mln zł na realizację badań podstawowych w rozstrzygniętych dzisiaj konkursach OPUS 26 i SONATA 19. Są wśród nich naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sfinansowane zostanie 237 projektów znajdujących się na standardowych listach rankingowych.

Wśród wyróżnionych z naszej uczelni znaleźli się:

OPUS 26

Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej i Wydział Etnolingwistyki, "Litwa i Litwini w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1831-1914".

Dr hab. Ronald Kim, Wydział Anglistyki, "Wariancja i zmiana w języku gockim".

Dr hab. Mateusz Stróżyński, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, "Przed Inklingami: platonizm we wczesnej twórczości J.R.R. Tolkiena, C.S. Lewisa i O. Barfielda (1917-1933)".

Dr hab. Jacek Kotus, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, "Studia nad "dialogiem człowieka z miejscem". Rozwinięcie pojęcia sprawczości miejsca w celu identyfikacji relacji człowiek-środowisko i rejestracji środowiskowych oznak zmian klimatycznych".

Dr hab. Michał Rzeszewski, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, "METACITY: Nowe spojrzenie na cyfrowe przestrzenie publiczne przez pryzmat społecznej rzeczywistości wirtualnej i koncepcji cyfrowych bliźniaków miast".

Dr hab. Honorata Jakubowska, Wydział Socjologii, "Zarządzanie menstruacją w sporcie profesjonalnym: perspektywa socjologiczna".

Dr Mariusz Baranowski, Wydział Socjologii, "Krajowe uwarunkowania transformacji energetycznej w perspektywie wielopoziomowej: doświadczenia i imaginaria Europy".

Dr inż. Paweł Marciniak, Wydział Biologii, "Zmiany w układzie neuro-endokrynowym chrząszczy indukowane związkami pochodzenia naturalnego - rozwój nowych narzędzi do kontroli populacji owadów".

Dr Artur Ciesielski, Centrum Zaawansowanych Technologii, "Wykorzystanie chemicznej modyfikacji odpadów kawowych i ligniny: nowe podejście do zrównoważonych systemów magazynowania energii".

 

Sonata 19

Dr inż. Michał Wenderski, Wydział Anglistyki, "Relacje kulturalne pomiędzy ‘mniejszymi graczami’ zimnowojennego konfliktu. Polsko-belgijskie studium przypadku (1947-1963)".

Dr Maciej Chyleński, Wydział Biologii, "Żerniki Górne: kompleksowy bioarcheologiczny portret społeczności z epoki brązu".

Dr Elżbieta Wanowska, Wydział Biologii, "Być albo nie być modyfikowanym: rola pojedynczych miejsc m6A długich niekodujących RNA w nowotworze piersi".

Dr Natalia Wojciechowska, Wydział Biologii, "Jasmoniany – niedoceniane związki sygnałowe, które mogą w znaczący sposób wpływać na kluczowe etapy ksylogenezy".

Dr Magdalena Maria Grzelak, Centrum Zaawansowanych Technologii, "Multichromoforowe otwartoklatkowe silseskwioksany jako ilościowe optyczne sensory anionów".

Dr Joanna Woźniak, Wydział Neofilologii, "Idiomatyczna konceptualizacja kryzysu w polskim, niemieckim i brytyjskim dyskursie prasowym na temat covid-19".

Dr Tomasz Sowada, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, "Geografia oporu - wzajemnie powiązane przestrzenie kontestacji".

Dr inż. Monika Stefańska, Centrum Zaawansowanych Technologii, "Czy metformina działa kardioprewencyjnie w mysim modelu autoimmunizacyjnego zapalenia mięśnia sercowego? Ocena mechanizmu z wykorzystaniem analiz multiomicznych".

Dr hab. Łukasz Wolski, Centrum NanoBiomedyczne, Wydział Chemii, "Katalizatory na bazie mieszanych tlenków metali do usuwania zanieczyszczeń antybiotykowych z wód poprzez proces ozonowania wspomagany światłem".

Dr Przemysław Woźny, Wydział Chemii, "Sondy luminescencyjne strukturalnych przemian fazowych materiałów optycznych zachodzące w warunkach ekstremalnych wysokiego ciśnienia i temperatury".

Dr inż. Adam Kubiak, Wydział Chemii, "Trójwymiarowe matryce fotokatalityczne na bazie TiO2 z nadrukiem molekularnym do oczyszczania wody w przepływowych układach fotokatalitycznych".

Dr Paweł Matulewski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, "Niebieskie przyrosty" w korzeniach i pniach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) jako proxy ochłodzeń w borealnej i umiarkowanej strefie Europy (bROOT)".

 

 

 

 

Multichromoforowe otwartoklatkowe silseskwioksany jako ilościowe optyczne sensory anionów

dr Magdalena Maria Grzelak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Centrum Zaawansowanych Technologii

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.