Wersja kontrastowa

Klinika prawa. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna (SUPP) przy Wydziale Prawa i Administracji UAM powstała w 1998 roku i pierwotnie działała w strukturach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Po pięciu latach oddzieliła się jako samodzielna jednostka organizacyjna na WPiA – pisze prof. Krzysztof Knoppek, jej opiekun naukowy. 

 

Na początku warto wyjaśnić, że Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna formalnie nie jest kołem naukowym, a jej podstawową funkcją jest realizowanie zadań dydaktycznych poprzez przygotowanie studentów prawa do udzielania pomocy prawnej. Jednocześnie poradnia przyczynia się do współdziałania Wydziału Prawa i Administracji z otoczeniem społecznym.

 

Aktywność w poradni jest formą zaliczenia przez studenta jednego z przedmiotów do wyboru objętych programem studiów prawniczych.

 

Do roku 2015 w ramach SUPP studenci sporządzali nawet do 600 opinii prawnych rocznie (!). Wraz z uchwaleniem w sierpniu 2015 roku Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 roku poz. 945) to się zmieniało. W całej Polsce powstały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (obecnie jest ich ok. 1500), w których osobom niezamożnym udzielana jest pomoc przez profesjonalnych prawników, a koszt tej pomocy ponosi Skarb Państwa. Od tego momentu znacząco spadła też liczba klientów w studenckich poradniach prawnych działających przy poszczególnych wydziałach prawa w Polsce, w tym również w SUPP na UAM. 

 

Studenckie poradnie prawa zwane są niekiedy klinikami prawa, ponieważ pomocy poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych udzielają bezpośrednio sami studenci, ale pod kontrolą pracowników naukowych. W SUPP w bieżącym roku akademickim działa 36 studentów z IV i V roku prawa lub administracji, którzy podzieleni są na trzy sekcje. 

 

Sekcja prawa cywilnego obejmuje sprawy z zakresu prawa rodzinnego, zobowiązaniowego, rzeczowego, spadkowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przykładowe sprawy z tego zakresu, z którymi mierzą się studenci, to roszczenia odszkodowawcze, alimenty, ustalenie ojcostwa, rozwody, ochrona dóbr osobistych, stwierdzenie nabycia spadku, zniesienie współwłasności, roszczenia pracownicze, dziedziczenie gospodarstw rolnych.

 

Sekcja prawa karnego obejmuje prawo karne procesowe, materialne, prawo penitencjarne i prawo wykroczeń. Sprawy dotyczą tu warunkowego przedterminowego zwolnienia, skarg na złe warunki odbywania kary pozbawienia wolności, wnioski o wydanie wyroku łącznego czy też problemu zgodnego z prawem składu sądu orzekającego w procesie karnym.

 

Natomiast sekcja prawa publicznego obejmuje prawo lokalowe, spółdzielcze, podatkowe, świadczenia dla cudzoziemców i prawo o szkolnictwie wyższym. Przykładowe sprawy prowadzone przez studentów to świadczenia dla uchodźców, najem lokali komunalnych, prawa i obowiązki doktoranta szkoły doktorskiej, tzw. dyscyplinarki studenckie, ubezpieczenie cudzoziemców.

 

Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku akademickim w SUPP funkcjonowała sekcja ukraińska. Obecnie, z uwagi na mniejszą liczbę spraw, odrębna sekcja nie jest już konieczna. Za to w składzie poradni działa student prawa z Ukrainy, który prowadzi sprawy innych studentów ukraińskich w Poznaniu. Poradnia świadczy pomoc prawną w języku angielskim. Od roku współpracuje też z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, udzielając – drogą elektroniczną – pomocy prawnej tamtejszym studentom.

 

Większość próśb i wniosków o pomoc prawną składana jest w poradni drogą elektroniczną lub listową, ale w każdy czwartek w lokalu poradni studenci przyjmują na dyżurze tych klientów, którzy chcą bezpośrednio ze studentami omówić swój problem prawny i przekazać niezbędne dokumenty (WPiA przy ul. Kościuszki 80A w pokoju 130).

 

Każdy klient na wstępie musi złożyć pisemne oświadczenie, że jego sytuacja majątkowa nie pozwala mu na ponoszenie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej. Bez tego oświadczenia poradnia nie zajmie się sprawą. Każdą opinię prawną sporządzoną przez studentów musi zaakceptować pracownik naukowy wydziału, którym jest opiekun sekcji lub poradni, i dopiero wtedy zostaje ona przekazana klientowi. Termin na sporządzenie opinii przez poradnię wynosi miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.

 

Szczegółowe informacje na temat poradni można też znaleźć na stronie poradnia.home.amu.edu.pl.

 

Nauka Wydział Prawa i Administracji

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.