Prof. Krzysztof Knoppek

Fotografia w nagłówku
Prof. Krzysztof Knoppek
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna (SUPP) przy Wydziale Prawa i Administracji UAM powstała w 1998 roku i pierwotnie działała w strukturach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.