Wersja kontrastowa

Iga Skrzypczak. Milczenie ujawni nieodkryte sensy

Iga Skrzypczak
Iga Skrzypczak

Iga Skrzypczak analizuje zjawisko milczenia, pojawiające się w poezji twórców awangardowych dwudziestolecia międzywojennego. To temat w niewystarczającym stopniu zbadany przez językoznawców. Projekt studentki może wypełnić tę lukę.

- W twórczości awangardzistów dochodzi do istotnego przełomu w  sposobie wykorzystania tej kategorii semiotyczno-strukturalnej, która pozostaje immanentnym elementem dzieł, ujawniającym się na różne sposoby w indywidualnych idiomach poetyckich – wyjaśnia Iga Skrzypczak. Lauretka Diamentowego Grantu uporządkuje refleksję teoretyczno-literacką nad milczeniem, rozproszoną w  licznych publikacjach, a  także zaproponuje nowe, funkcjonalne narzędzia badawcze m.in. własną terminologię w  zakresie wersologii. Sprawdzi wypracowane narzędzia w  konfrontacji z  literacką praktyką. W  rezultacie dokona szeregu pogłębionych interpretacji oraz nowych odczytań wierszy awangardowych, ujawniających nieodkryte dotąd sensy.

Czytaj też: Dr Jakub Nowosad. Oprogramowanie dla lasu

Grant otworzył przed laureatką obiecujące perspektywy. – Korzystając z  możliwości skrócenia ścieżki kształcenia, którą daje Diamentowy Grant, złożyłam aplikację do Szkoły Doktorskiej. W ciągu najbliższych czterech lat pracy chciałabym więc uzyskać stopień doktora i zapracować na możliwość kontynuowania kariery naukowej na uczelni – mówi Iga Skrzypczak. Otrzymane dofinansowanie umożliwi przeprowadzenie m.in. krajowych i  zagranicznych kwerend bibliotecznych, wyjazdy na ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, wydanie monografii podsumowującej badania.

Iga Skrzypczak studiuje filologię polską w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISHiS). Interesuje się poezją XX i XXI w. oraz teorią literatury. Na I roku studiów dzięki programowi Best Student Grant zrealizowała własny projekt badawczy, poświęcony poezji lingwistycznej pisanej przez kobiety, natomiast w trakcie studiów licencjackich jako wykonawczyni wzięła udział w  grancie NPRH Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i  niepublikowanych. W tym roku otrzymała Stypendium im. dr. Jana Kulczyka będące nagrodą za całokształt osiągnięć.

Poza literaturą interesuje się filmem, sztuką oraz przekładem. – W zeszłe wakacje miałam okazję uczestniczyć w szkole letniej organizowanej przez uniwersytet partnerski w  Szanghaju (Shanghai International Studies University), co sprawiło, że zainteresowałam się również kulturą Chin oraz podjęłam naukę języka chińskiego – podsumowuje Iga Skrzypczak.

Nauka Ogólnouniwersyteckie Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.