Wersja kontrastowa

HR Excellence in Research – od 5 lat na UAM

Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk Prorektorka ds. nauki  Katarzyna Linke Dyrektorka Centrum Spraw Pracowniczych
Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk Prorektorka ds. nauki Katarzyna Linke Dyrektorka Centrum Spraw Pracowniczych
Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna Linke

Minęło 5 lat od przyznania UAM wyróżnienia HR Excellence in Research. W tym czasie nasz Uniwersytet podjął wiele działań, by zwiększyć atrakcyjność warunków zatrudnienia naukowczyń i naukowców i stworzyć sprzyjające rozwojowi środowisko pracy.

 

Wszystkie nasze przedsięwzięcia oparte zostały na zaleceniach Komisji Europejskiej i zasadach określonych przez Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Dotyczą one następujących czterech obszarów:

  1. Aspekty etyczne i zawodowe
  2. Rekrutacja i selekcja
  3. Warunki pracy i zabezpieczenie społeczne
  4. Szkolenia i rozwój

 

Zrobiliśmy już wiele, ale możemy i chcemy zrobić jeszcze więcej. Dlatego w styczniu skierujemy do wszystkich pracowniczek i pracowników naukowych, doktorantek i doktorantów ankietę, która pozwoli nam zaktualizować dotychczasowy plan działań i zaproponować konkretne rozwiązania na przyszłość. Bardzo zależy nam, aby społeczność naukowa wzięła jak najliczniej udział w tym badaniu. Pragniemy poznać mocne i słabe strony środowiska pracy osób prowadzących badania i wyznaczyć obszary, w których powinniśmy się doskonalić. Chcemy to zrobić w oparciu o opinię zatrudnionych w UAM badaczek i badaczy, bo to przecież Państwo wiedzą najlepiej co jest Wam najbardziej potrzebne do efektywnego rozwoju kariery. Naszym celem, aspiracją i misją jest tworzenie sprzyjających warunków pracy i perspektyw zawodowych.

HR Excellence in research

Najbliższym zaplanowanym działaniem w ramach HR Excellence in research będzie przygotowanie Gender Equality Plan – GEP. Dokument ten będzie określał cele i zadania Uczelni na rzecz równość płci.  Przewidywane działania będą dotyczyć takich obszarów jak równowaga płci w rekrutacji i karierze naukowej oraz procesie podejmowania decyzji, a także włączenie wymiaru płci do treści badań i innowacji.

 

W maju przyszłego roku czeka nas ocena okresowa dokonywana przez ekspertów Komisji Europejskiej dotycząca wdrożenia zasad Kodeksu i Karty. Ufamy, że wyróżnienie dla UAM zostanie utrzymane i że przez kolejny okres Uczelnia będzie częścią prestiżowego grona instytucji wyróżnionych logo HR Excellence in Research.

 

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką na kolejnych stronach przedstawiającą działania naszego Uniwersytetu w tych obszarach. Najnowszy numer Życia Uniwersyteckiego wraz ze specjalną wkładką poświęconą HR Excellence in Research do pobrania TUTAJ

Czytaj też: OTM-R Polityka rekrutacji pracowników naukowych.

 

Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Prorektorka ds. nauki

Katarzyna Linke

Dyrektorka Centrum Spraw Pracowniczych

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.