Wersja kontrastowa

Eksperci z UAM badają kopalne DNA

fot. Wikipedia
fot. Wikipedia
Redakcja

Zespół naukowców z UAM bada kopalny DNA populacji pradziejowych znad Morza Czarnego. Po raz pierwszy porównano DNA populacji związanych z kulturami ceramiki sznurowej ze społecznościami południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.

W ramach analiz kopalnego DNA przeprowadzonych pod kierunkiem badaczy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w tym dr inż. Anny Juras z Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytutu Antropologii UAM) porównano po raz pierwszy DNA populacji związanych z kulturami ceramiki sznurowej ze społecznością regionów bezpośrednio sąsiadujących ze sobą tj. współczesnej południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Otrzymane wyniki wskazują, że w migracjach, szczególnie tych zachodzących pomiędzy badanymi regionami, udział kobiet pochodzących ze stepu mógł być większy, niż wcześniej zakładany. Obserwujemy bowiem wzrost częstości haplotypów mitochondrialnego DNA, reprezentujących linie żeńskie pochodzenia stepowego, w populacji z południowo-wschodniej Polski, a z kolei w populacjach oddalonych na zachód, większy udział lokalnych linii żeńskich.

Zobacz: Lednica. Detektoryści i naukowcy o trudnej miłości

Szansę na przeprowadzenie badań kopalnego DNA dał projekt kierowany przez prof. dr hab. Aleksandra Kośko z Zakładu Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Archeologii UAM. Program badań zakładał przeprowadzenie prac wykopaliskowych nad środkowym Dniestrem w celu uzyskania nieosiągalnych do tej pory, odpowiednich materiałów do analiz specjalistycznych, w tym badań DNA oraz zaangażowanie naukowców dysponujących porównawczymi materiałami kostnymi  z terenu Niziny Środkowoeuropejskiej.

W badaniach uczestniczył międzynarodowy zespół ekspertów z Polski, Szwecji, Czech i Ukrainy: Anna Juras, Maciej Chyleński, Edvard Ehler, Helena Malmström, Danuta Żurkiewicz, Piotr Włodarczak, Stanisław Wilk , Jaroslav Peška, Pavel Fojtík, Miroslav Králík, Jerzy Libera, Jolanta Bagińska, Krzysztof Tunia, Viktor I. Klochko, Miroslawa Dabert, Mattias Jakobsson, Aleksander Kośko.

Wyniki prac archeologicznych nad środkowym Dniestrem zostały podsumowane w tomie 20 i 22 redagowanego na UAM czasopisma „Baltic-Pontic Studies”, dostępnych już bezpłatnie na platformie De Gruyter Open

 

 

Nauka Wydział Archeologii Wydział Biologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.