Wersja kontrastowa

Dr Kornel Roztocki. Przeciwdziałając zmianom klimatycznym

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

- Współpraca z młodymi adeptami chemii, jak i opieka promotora, prof. Dariusza Matogi z UJ, pozwoliła mi na syntezę oraz zbadanie właściwości nowej rodziny dynamicznych materiałów porowatych, acylohydrazonowych sieci metalo-organicznych (sieci MOF). Rozwój tych materiałów, które są zdolne do selektywnego wyłapywania dwutlenku węgla z mieszanin gazów został przez nas opisany w dziesięciu prestiżowych publikacjach naukowych oraz doprowadził do powstania trzech patentów – pisze dr Kornel Roztocki z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

- Należy zwrócić uwagę, że w naszej grupie nikt nie miał doświadczenia w pracy z sieciami MOF, ale dzięki odbytym stażom zagranicznym w jednej z wiodących grup, pod opieką prof. Stefana Kaskela, uzyskałem wiedzę oraz wyniki, które były podstawą tych osiągnięć. Korzystając z nabytego doświadczenia oraz wyników wstępnych zebranych w Niemczech w 2020 roku, przygotowałem wniosek do NCN w konkursie SONATINA. Pozwoliło mi to na rozpoczęcie pracy na UAM, co wpisuje się w misję doskonałości naukowej, celem której jest wymiana doświadczeń i tworzenia multidyscyplinarnych zespołów badawczych. Jest to zgodne z wielokrotnie powtarzanym przez NCN stanowiskiem, które za jeden z problemów polskiej nauki uznaje znikomą mobilność kadry naukowej, skutkującą petryfikacją naukowej mapy Polski. Obecnie planuję wbudowanie dynamicznych sieci MOF do membran półprzepuszczalnych  w celu separacji CO2 od z gazów wylotowych. Eksperymenty te, gdy tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, będę wykonywać pod opieką wybitnego młodego uczonego prof. Dan Zhao  na najlepszym uniwersytecie w Azji, Narodowym Uniwersytecie Singapuru. Moim nadrzędnym celem jest transfer wiedzy i doświadczenia na mój macierzysty uniwersytet; wierzę, że będzie to podstawą rozwoju zaawansowanych technologii przeciwdziałających zmianom klimatycznym.

zob. też Dr Łukasz Wolski. Nigdy nie skończą się pytania

Nauka Wydział Chemii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.