Dr Kinga Stefanowska

Fotografia w nagłówku
Dr Kinga Stefanowska
Moje zainteresowania badawcze od wielu lat koncentrują się wokół opracowywania protokołów syntez pochodnych związków krzemoorganicznych opartych na zasadach Zielonej Chemii. Mówi dr Kinga Stefanowska, laureatka Stypendium Start FnP.