Wersja kontrastowa

Doktoranci i doktorantki na Spitsbergenie

Obraz

Właśnie zakończyła się interdyscyplinarna Szkoła Letnia  „INTEGRATING BIOGEOSCIENCES IN STUDIES OF ARCTIC ECOSYSTEMS (IGLOO)” dla doktorantów i doktorantek Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych. Szkoła odbyła  się w okolicach centralnego Spitsbergenu i obejmowała prace terenowe, laboratoryjne oraz wykłady. 

 

Doktoranci dzielnie pracowali od godzin porannych do późnej nocy na co pozwalało zjawisko dnia polarnego. Nie przeszkadzały im kaprysy arktycznej pogody jak silny wiatr i zimno przeplatane z falami niespodziewanych upałów. 

 

Główne cele wyjazdu doktorantów to (i) poznanie wpływu ptaków morskich na funkcjonowanie ekosystemów tundrowych, (ii) wprowadzenie do funkcjonowania i roli ekosystemów glacjalnych (lodowych), w tym pobór rdzeni lodowych oraz przygotowanie do prowadzenia badań na lodowcach, (iii) badania wzorców rozmieszczenia fauny bezkręgowców i roślin naczyniowych w różnych typach ekosystemów (kolonia ptaków morskich versus przedpole lodowca), (iii)  zbiór plastiku na plażach arktycznych oraz badania plastisfery (organizmy zasiedlające plastik), (iv) poznanie arktycznej fauny i flory, (v) pobór materiału do badań prowadzonych indywidualnie przez doktorantów.

 

W ramach Szkoły uczestnicy zebrali setki prób glebowych oraz osadów słodkowodnych, dziesiątki okazów roślin naczyniowych, pobierali rdzenie lodowe, wykonali część pomiarów związanych z planowanym na UAM monitoringiem środowiska arktycznego, brali udział w wykładach specjalistów pracujących na UNIS (prof. Steven Coulson czy dr Shridar Jawak), obserwowali wpływ lodowców na funkcjonowanie ekosystemów morskich i lądowych oraz kształtowanie krajobrazu, brali udział w zajęciach identyfikacji roślin naczyniowych, obserwowali ssaki lądowe oraz morskie. Szkoła pozwoliła doktorantom zapoznać się z trudnościami pracy w terenie oraz pokazała jak wrażliwa jest Arktyka na zachodzące zmiany klimatu i jaką rolę odgrywa ten obszar na naszej planecie.

 

Organizatorem szkoły był prof. UAM Krzysztof Zawierucha, który wspólnie z dr. hab. Łukaszem Grewlingiem prowadzili zajęcia terenowe.

 

Szkoła finansowana była w ramach ID UB UAM 066/20/UAM/0001 oraz 066/20/UAM/0006

 

Nauka Wydział Biologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.