Wersja kontrastowa

Diamentowy Grant. Poznaj laureatów z naszego Uniwersytetu

Diamentowy Grant
Diamentowy Grant
Jagoda Haloszka, Ewa Konarzewska-Michalak

Podobnie jak w zeszłym roku siedmioro wybitnych studentów z UAM zdobyło nagrody w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Diamentowy Grant. Spytaliśmy laureatów, na czym będą polegały ich badania.

Diamentowy Grant jest jednym z najbardziej prestiżowych programów dla młodych badaczy. Uczestniczący w nim studenci nie tylko otrzymują pieniądze na realizację własnych badań, dostają również szansę na przyśpieszenie swojej kariery naukowej. W 8. edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, między których rozdzielono 17 milionów złotych dofinansowania. Każdy z nich miał szansę zdobyć 220 tys. zł na projekty realizowane od 12 do 48 miesięcy.

W gronie wyróżnionych znaleźli się: Jakub Buda, Kinga Kułaga, Blanka Maria Borowiec z Wydziału Biologii, Rafał Świergiel z Wydziału Prawa i Administracji, Michał Wieczorkowski z Wydziału Nauk Społecznych, Adrian Walkowiak z Wydziału Chemii i Paulina Książek z Wydziału Historycznego.

 

Diamentowy Grant. Rafał Świergiel

Rafał Świergiel na co dzień jest studentem Wydziału Prawa i Administracji (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne). Jest członkiem Senatu UAM. Przygotował również kilka artykułów naukowych – głównie z zakresu prawa konstytucyjnego oraz historii prawa. Wybór tematyki, jak podkreśla podyktowany jest szczególnymi okolicznościami - setną rocznicą odzyskania niepodległości.

- Doświadczenia Rzeczypospolitej w postaci odrodzenia się państwa polskiego po I wojnie światowej a później okresie transformacji na przełomie lat  80.  i  90. XX wieku miały bowiem szczególny wpływ na społeczeństwo i w konsekwencji na ukształtowanie się ustroju konstytucyjnego. Porównanie przemian mających miejsce w Polsce po 1918 r., a następnie po 1989 roku ma służyć próbie odpowiedzi na pytanie – czy konstytucja jako najwyższy akt prawny jest tym samym swego rodzaju wehikułem przemian? – mówi.

Swój Diamentowy Grant wykorzysta, aby zbadać zależność między procesami polityczno-społecznymi i ich wpływem na przepisy konstytucyjne.

Diamentowy Grant. Karolina Kułaga

 

Dlaczego ptaki aktywne dniem śpiewają również nocą? Odpowiedzi na to pytanie będzie szukała Kinga Kułaga z Wydziału Biologii. W swoim projekcie postara się określić powszechność i intensywność tego zjawiska.

- Spróbuję ustalić, czy nocny śpiew dziennych ptaków jest wyłącznie efektem ubocznym ilości światła docierającego do środowiska nocą, zachowaniem funkcjonalnym, czy kompromisem pomiędzy różnymi czynnikami oddziaływującymi na osobniki – informuje studentka.

W rezultacie powstanie szczegółowa ocena nocnej aktywności dziennych ptaków w szerokim spektrum środowisk. Badania laureatki mogą również dostarczyć wiedzy na temat możliwego ewolucyjnego ich przystosowania do czerpania dodatkowych korzyści ze śpiewu nie tylko za dnia, ale również w nocy.

Prywatnie Kinga Kułaga rozwija pasję podróżniczą, najchętniej wędruje po górach z najbliższymi. Jej najnowszym hobby jest uprawa roślin doniczkowych w zaciszu poznańskiego mieszkania.

 

Diamentowy Grant. Adrian Walkowiak

Adrian Walkowiak studiuje na Wydziale Chemii. Za wyniki w nauce i działania na rzecz UAM dostał prestiżowe wyróżnienie „Studencki Laur”. Od lat aktywnie działa w Naukowym Kole Chemików. Nagrodzony projekt będzie realizował w Zakładzie Katalizy Heterogemicznej na Wydziale Chemii pod kierunkiem prof. Marii Ziółek. Jak podkreśla, podejmowana tematyka badawcza wpisuje się w ogólnoświatowy nurt tzw. „zielonej chemii”, polegający m.in. na wytwarzaniu katalizatorów pracujących w łagodnych warunkach, bez użycia toksycznych substancji.

- Projekt obejmuje syntezę i charakterystykę nowych katalizatorów zawierających metale przejściowe wprowadzone na mezoporowate nośniki krzemionkowe oraz zeolity, a także określenie wpływu rozmaitych czynników na aktywność i selektywność otrzymanych materiałów w reakcjach degradacji barwników organicznych oraz utleniania alkoholi nadtlenkiem wodoru i/lub w obecności światła – podsumował student.  

 

Diamentowy Grant. Paulina Książek

Szaleństwo i nienormatywność postaci kobiecych w operach Krzysztofa Pendereckiego fascynuje Paulinę Książek. Pod tym kątem studentka muzykologii będzie badać trzy opery polskiego kompozytora („Diabły z Loudun”, „Czarna maska”, „Ubu król”). Laureatka Diamentowego Grantu przedstawi nowe spojrzenie na te wybitne dzieła nawiązujące do ważnych problemów społecznych.

- Moim zamierzeniem jest stworzenie teorii interpretacyjnej wywiedzionej z teorii nauk społecznych, uwzględniających zwłaszcza założenia dotyczące osobowości zależnych czy „ciemnej triady” – oraz psychiatrycznych, dotyczących rozróżnienia między opętaniem a stanem z pogranicza transu, padaczki i psychozy schizofrenicznej. Ważnym punktem odniesienia będzie również filozoficzne postrzeganie kategorii nienormatywności i szaleństwa – wyjaśnia młoda badaczka.

Dla Pauliny Książek opera jest całym życiem. - Największym szczęściem dla mnie jest to, że mogę opowiadać innym o swojej pasji, która stała się również moją drogą naukową.

 

Diamentowy Grant. Jakub Buda

Jakub Buda z Wydziału Biologii będzie badał wpływ radioizotopów na ekosystemy lodowcowe. Student spróbuje dowiedzieć się, w jaki sposób radioizotopy wpływają na populacje szczytowych zwierząt w łańcuchu troficznym na lodowcach, oraz jakie dokładnie pierwiastki gromadzą się w tkankach żyjących tam zwierząt, a także jakie grupy bakterii odpowiadają za akumulacje radioizotopów: antropogenicznego Cez-137 oraz naturalnego ołów-210.

- Woda pochodzenia lodowcowego jest wykorzystywana w gospodarstwach domowych i turystyce w Ameryce Południowej, Azji czy Alpach – wyjaśnia Jakub Buda. - Informacja o tym, w jakich ilościach i organizmach akumulowane są radioizotopy oraz czy ograniczają życie na lodzie, może być wykorzystana nie tylko w biologii glacjalnej, ale także w ochronie środowiska, biogeografii, a także może stanowić podstawę do działań poświęconych oczyszczaniu wody lodowcowej wykorzystywanej przez ludzi.

Wieczorami laureat Diamentowego Grantu odpoczywa od zgiełku miasta słuchając muzyki. Spokoju szuka eksplorując polskie góry i zaciszne miejsca na nizinach.

 

Diamentowy Grant. Michał Wieczorkowski

Michał Wieczorkowski z Wydziału Nauk Społecznych od początku studiów łączył ciekawość filozofii z dążeniem do zgłębienia problematyki prawniczej. Efektem tych zainteresowań jest projekt nagrodzony Diamentowym Grantem. Polega on na zastosowaniu uwag Ludwiga Wittgensteina dotyczących problemu kierowania się regułą do analizy statusu dyrektyw interpretacyjnych w praktyce stosowania prawa.

- Dyrektywy interpretacyjne są regułami, które wskazują, jak należy poprawnie interpretować tekst prawny; można je zatem uznać za odpowiedź teoretyków prawa na problem wieloznaczności, „otwartości” tekstu prawnego – mówi Michał Wieczorkowski. - Z perspektywy realizowanego przeze mnie projektu niezwykle istotne jest również powszechnie przyjęte w polskiej kulturze prawnej twierdzenie, iż prawo to nie tylko tekst prawny; to właśnie dyrektywy interpretacyjne odpowiadają bowiem ostatecznie za aktualną treść prawa.

Student wypoczywa żeglując, grając na gitarze i czytając.

 

Czytaj także: Znamy laureatów VIII edycji programu Diamentowy Grant!

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.