Wersja kontrastowa

THE DataPoints. Niezbędnik Rankingowy

THE DataPoints to narzędzie dostarczane przez wydawcę rankingu Times Higher Education.
THE DataPoints to narzędzie dostarczane przez wydawcę rankingu Times Higher Education.

Współczesne uniwersytety wykorzystują narzędzia raportowe, które służą do analizy danych. Narzędzia te pomagają uczelniom w strategicznym zarządzaniu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ich pozycji w światowych rankingach. Jednym z takich przydatnych narzędzi jest THE DataPoints.

 

Naukowcy z UAM, dzięki licencji krajowej, mają dostęp do dwóch narzędzi bibliometrycznych. Mogą używać platformy SciVAL z firmy Elsevier zapewniającej dostęp do analizy dorobku naukowego ponad 18 500 instytucji badawczych z całego świata, w tym również z Polski. SciVAL, który działa w oparciu o dane z bazy Scopus umożliwia m.in. wizualizację informacji o skuteczności badań naukowych, ich porównanie z innymi instytucjami i badaczami, nawiązanie współpracy i analizę trendów w nauce. Dzięki niemu naukowcy mogą np. sprawdzić, jak ich publikacje plasują się na tle dyscyplin i instytucji, znaleźć wiodące ośrodki badawcze i autorów czy wybrać odpowiednie źródło do publikacji swoich badań.

Na podobnej zasadzie działa narzędzie InCities dostarczane przez firmę Clarivate, które umożliwia przeprowadzanie analiz bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w bazie Web of Science Core Collection oraz Journal Citation Reports. Dane pozyskane dzięki tym narzędziom są wykorzystywane w wiodących klasyfikacjach rankingowych. 

Osobną grupę stanowią narzędzia stosowane przy opracowaniu strategii pozycjonowania uczelni w rankingach. UAM zamierza nabyć jedno z nich – THE DataPoints. Narzędzie to połączone z usługą doradztwa w zakresie wykorzystywania danych (THE Consultancy) jest dostarczane przez wydawcę rankingu Times Higher Education. 

Dlaczego THE DataPoints? Wyjaśnia prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk: - Jako jedyny spośród „Wielkiej Czwórki” światowych rankingów uczelni, THE (Times Higher Education) World University Ranking uwzględnia również dane uzyskane bezpośrednio z uczelni (pozostałe źródła danych to baza Elsevier-Scopus oraz badanie ankietowe przeprowadzone przez Elsevier na zlecenie organizacji rankingowej). Warto zatem jak najlepiej te dane przygotować.

Pomocą służyć może narzędzie THE DataPoints, do którego licencję instytucjonalną postanowiliśmy zakupić. Jest to platforma danych pozwalająca na analizę własnych możliwości uniwersytetu na tle 25 innych wybranych uczelni (co roku może to być nowa lista) według 13 wskaźników składających się na 5 bazowych kryteriów stosowanych w rankingu: 1. Jakość kształcenia i środowisko nauczania (teaching); 2. Jakość prowadzonych badań (research); 3. Wpływ prowadzonych badań (citations); 4. Opinia międzynarodowa (international outlook); 5. Transfer wiedzy do gospodarki (industry income).

Wdrożenie tego narzędzia na UAM pozwoli na strategiczne zarządzanie uniwersytetem w oparciu o wiedzę uzyskaną dzięki możliwym analizom i symulacjom, wspieranie ewaluacji oraz pracowników w realizacji celów badawczych i dydaktycznych.

Dzięki wsparciu DataPoints będziemy mogli lepiej zobaczyć miejsce UAM w światowej nauce, podjąć decyzje dotyczące priorytetowych obszarów badań i kształcenia oraz podjąć działania i przygotować raporty prowadzące do poprawienia naszej pozycji w rankingach. Narzędzie przyczyni się też do rozwoju systemu informacji naukowej na UAM. Z zespołem ds. rankingów odbyliśmy szkolenie ukazujące możliwości THE DataPoints, które przekonało nas o zaletach tego narzędzia.

 

Czytaj też: Rankingi akademickie i ich znaczenie

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.