Kultura

Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
W Collegium im. Floriana Znanieckiego odbył się finisaż wystawy portretów Franza Kafki, która jest częścią projektu artystycznego „Kafka – przełamywanie granic”. Zobaczyliśmy 50 portretów pisarza, które znakomicie dopełniają dzieła – odnosząc się do treści aforyzmów, których autorem tłumaczenia...
Fotografia w nagłówku
Dialog online
Tegoroczna Nagroda im. Konstantego Puzyny została przyznana pośmiertnie Ewie Guderian-Czaplińskiej, badaczce i krytyczce, profesorce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznianiu. Laureatką Nagrody – przyznawanej za łączenie twórczej działalności z zaangażowaniem w życie publiczne – w tym roku ...
Fotografia w nagłówku
Prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon
Informacja o tym, że polski film „Boże ciało” wyreżyserowany przez Jana Komasę, znalazł się w gronie tytułów nominowanych w tym roku do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej (w kategorii „najlepszy film międzynarodowy”) rozbudziło nadzieje wśród kibicujących naszym twórcom na to najbardziej znane...
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Ponad 15 tys. egzemplarzy starodruków od XV do XVIII wieku liczy zbiór Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Oprócz polskich dzieł w jej posiadaniu są także dzieła zagraniczne, łacińskojęzyczne, włoskie, niemieckie czy francuskie. Najstarsze z nich to inkunabuły, których jest aż 152.
Fotografia w nagłówku
Agnieszka Książkiewicz Biuro Prasowe UAM
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu nawiązuje ściślejszą współpracę z kaliską Książnicą Pedagogiczną. W środę 22 stycznia, w Gabinecie Rektora, prorektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska oraz członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska podpisały w tej sprawie porozumienie.
Fotografia w nagłówku
redakcja
Prof. Marek Guźniczak, autor książki Matryce wyobraźni (Wydawnictwo Naukowe UAM) spotka się z czytelnikami na spotkaniu autorskim w Kaliszu, które poprowadzi  dr Bartosz Kowalczyk. Promocja odbędzie się w czwartek, 23 stycznia o godz. 13.00 w Galerii Sztuki im. Profesora Andrzeja Niekrasza.