Wersja kontrastowa

Wybory Rektora UAM już dzisiaj!

Obraz

Trwa zebranie wyborcze kolegium elektorów, na którym elektorzy dokonują wyboru rektora UAM na kadencję obejmującą lata 2020-2024. Ogłoszenie wyników przewidziane jest na godz. 14.00 i będzie transmitowane przez Uniwersyteckie Studio FIlmowe.

 Wyboru dokona kolegium elektorów składające się z 210 przedstawicieli poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów UAM.  Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz, zgodnie ze statutem UAM, posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.

O funkcję rektora UAM ubiega się dwoje kandydatów; literaturoznawczyni i polonistka prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, obecna prorektor ds. studenckich; oraz fizyk prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM. Nowy rektor UAM rozpocznie urzędowanie 1 września 2020 roku.

Link do transmisji:

https://youtu.be/n84lIgppce4

 

 

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.