Wersja kontrastowa

UAM uczelnią otwartą dla wszystkich

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza studiuje ponad 700 studentów z niepełnosprawnościami. W Auli Lubrańskiego miała miejsce konferencja dotyczącą projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku", który uzyskał dofinansowanie w konkursie "Uczelnia dostępna" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O projekcie opowiedzieli przedstawiciele władz UAM oraz osoby z Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

- Współpraca ze studentami z niepełnosprawnościami jest czymś, czym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu może się pochwalić. Jest to zasługa środowiska osób z niepełnosprawności i osób, które współpracują z tym środowiskiem - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska, prorektorka UAM ds. studenckich. 

W ramach projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku" na UAM zostaną zamontowane windy w obiektach: Collegium Heliodori Święcicki, Collegium Novum (od strony al. Niepodległości) czy w tzw. "Koszarowcu" przy Wydziale Prawa i Administracji. Aule wydziałów: Chemii, Biologii, Matematyki i Informatyki oraz Studiów Edukacyjnych zyskają osiem pętli induktofonicznych dla osób z niepełnosprawnością słuchu

- System induktofoniczny to tak naprawdę kawałek miedzianego drutu, który zainstalowany jest dookoła sali. Jest to o tyle ważne, aby wygłuszyć dźwięki napływające do aparatów słuchowych studentów i nakierować słyszenie na głos mówcy - podkreślała Anna Rutz, pełnomocniczka Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami. 

Na Kampusie Ogrody powstaną plany tyflograficzne, które ułatwią studentom niewidomym i słabowidzącym orientację przestrzenną.

- Są to plamy dotykowe, dzięki którym student będzie wiedział co znajduje się w poszczególnym budynku i jak do niego trafić. Plany tyflograficzne będą skonsolidowane z systemem informowania i nawigowania osoby niewidomej, która znajduje się w danej przestrzeni. Przewidujemy instalację punktów, które na głos będą informować, gdzie znajduje się dany student - dodała pełnomocniczka. 

Czytaj także: Sport Osób Niepełnosprawnych? Dlaczego NIE?!

Podczas trwania projektu dla studentów z niepełnosprawnością słuchu zakupione zostanie 7 tabletów z aplikacją wideotłumacza zapewniającą tłumaczenie na język migowy, a także dzięki współpracy z Uniwersyteckim Studiem Filmowym osoby słabosłyszące będą miały dostęp do specjalnego cyklu wykładów z napisami. Mieszkańcy domów studenckich Zbyszko i Jagienka otrzymają budziki oraz poduszki, które dzięki specjalnej wibracji poinformują o ewakuacji osób nie(do)słyszących. Powstanie również specjalna aplikacja mobilna, która informować będzie o ewakuacji w budynku i miejscu zbiórki.

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku zostanie zakupiona m.in. specjalna drukarka brajlowska do tworzenia grafik wypukłych. Natomiast studenci z niepełnosprawnością ruchową będą mogli skorzystać z krzeseł i materacy ewakuacyjnych, które będą dostępne zarówno na wydziałach, jak i w domach studenckich, a także z dronów i kamer czołowych. W ramach projektu członkowie opracują zaktualizują i upowszechnią procedury postępowania w przypadku osób przejawiających skrajne trudności psychiczne i poznawcze.

Projekt przewiduje również kampanię świadomościową w postaci animacji "dobre praktyki w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami", które będą wyświetlane na monitorach zainstalowanych na wydziałach UAM, cykl szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych dla kadry dydaktycznej UAM, a także  szkolenia dla lektorów Studium Języków Obcych UAM z zakresu metodyki nauczania języków  obcych studentów z niepełnosprawnością słuchu. 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.