Wersja kontrastowa

Raport na temat (nie)równości na UAM opublikowany

Zespół monitoringu rowności na UAM
Zespół monitoringu rowności na UAM

Nakładem wydawnictwa UAM ukazał się Raport z monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM, którego celem było rozpoznanie, zmapowanie oraz opisanie sytuacji pracowników i pracownic na stanowiskach naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych w kontekście nierówności ze względu na płeć.

 

Publikacja zawiera najważniejsze wyniki badań dotyczących kilku kluczowych obszarów i uwarunkowań (nie)równego traktowania, tj.: doświadczeń biograficznych, struktury zatrudnienia, warunków pracy, rekrutacji, szkoleń i awansów, kultury organizacji i środowiska pracy, mobbingu, molestowania i mikroagresji oraz godzenia pracy z życiem prywatnym i rodzinnym. Analiza wypowiedzi osób zatrudnionych w UAM zebranych za pośrednictwem ankiety stanowiła podstawę opracowania wniosków i rekomendacji dla władz rektorskich oraz wydziałowych, które zamieszczono w Raporcie.

 

Badania zostały przeprowadzone w UAM w 2021 r. Próba badawcza wyniosła 635 osób, z czego 42% mężczyzn i 58% kobiet. Badane osoby reprezentowały 23 wydziały i jednostki UAM.

 

Główna idea, która stoi u podstaw koncepcji projektu to Uniwersytet, w którym kobiety i mężczyźni, w całym spektrum różnorodności, mogą swobodnie podążać wybraną przez siebie ścieżką rozwoju naukowego, mogąc w równym stopniu korzystać z zasobów uczelni oraz mając równe szanse rozwoju kariery oraz uczestnictwa we wspólnocie uniwersyteckiej.

 

Badania przeprowadził Zespół ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM, powołany 13 stycznia 2021 r. przez Rektorkę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską. W skład zespołu weszły osoby reprezentujące nauki humanistyczne i społeczne: dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska – kierowniczka zespołu, dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka-Sobiech, dr Maciej Kokociński, mgr Katarzyna Wala.

Badanie z monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM objęły matronatem Rektorki UAM: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk i prof. dr hab. Joanna Wójcik oraz zespół Gdy Nauka jest Kobietą UAM.

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej sieci Communities of PrACTice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (ACT).

Raport w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach Wydawnictwa Naukowego UAM http://gdynaukajestkobieta.amu.edu.pl/2022/01/bezpieczenstwo-i-rowne-traktowanie-w-uam/

oraz na stronie Gdy Nauka Jest Kobietą UAM http://gdynaukajestkobieta.amu.edu.pl/2022/01/bezpieczenstwo-i-rowne-traktowanie-w-uam/

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.