Wersja kontrastowa

Profesor Dariusz Gwiazdowicz wyróżniony medalem UAM

Obraz

Profesor Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego został odznaczony Medalem za zasługi dla Uniwersytetu im Adama Mickiewicza.

Profesor Dariusz Gwiazdowicz legitymuje się ogromnym dorobkiem naukowym. Opublikował ponad 400 prac naukowych i popularno-naukowych w 95 periodykach w 22 krajach, z których 90 to prace w czasopismach z Impact Factor. Jest autorem lub współautorem 10 książek oraz redaktorem 13 innych. Główne kierunki aktywności naukowej profesora Dariusza Gwiazdowicza obejmują zoologię bezkręgowców, z ukierunkowaniem na taksonomię, zoogeografię, ekologię roztoczy, a także parazytologię. Ponadto podejmuje On prace zmierzające do poznania zawiłych zależności, jakie powstały na przestrzeni wieków, między rozwojem cywilizacyjnym, a zmianami przyrodniczymi.

Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego od dziesięciu lat współpracuje z naszą uczelnią, szczególnie z Wydziałem Historycznym.

- Współpraca Pana Profesora z naszą uczelnią trwa do dziś. Osobiste zaangażowanie, otwartość i życzliwość Pana Profesora sprawiły, że przez lata nawiązywane kontakty przeistoczyły się w trwałe więzy partnerstwa i przyjaźni – mówił  Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Dzięki współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z profesorem Dariuszem Gwiazdowiczem zorganizowano kilka konferencji naukowych. Powstały także liczne publikacje, projekty badawcze oraz ekspertyzy odnoszące się do środowiska przyrodniczego.

- Ich zasadniczym hasłem jest zwykle „Las i historia”. Służą one badaniu relacji pomiędzy leśnictwem a społeczeństwem na tle zachodzących w historii zjawisk gospodarczych, politycznych i społecznych. Podnoszone są także kwestie odziaływania lasu i przyrody na procesy zachodzące w kulturze, a także antropopresji na środowisko naturalne – mówił podczas laudacji prof. Kazimierz Ilski, Dziekan Wydziału Historii.

Czytaj także: Prof. Johannes Müller wyróżniony medalem UAM!

Medal za zasługi dla Uniwersytetu im Adama Mickiewicza jest wyrazem uznania za wieloletnią współpracę z Uniwersytetem. Przyznawany jest m.in. inicjatorom i pionierom współpracy międzyuczelnianej oraz osobom, które mają szczególny wkład w rozwój kapitału naukowego uczelni.

Życie Wydział Historii
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.