Wersja kontrastowa

Nieźle, mamy to! Strategia dla UAM

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Senat przyjął dzisiaj jednogłośnie Strategię dla UAM na lata 2020-2030. - To jest prezent dla naszego Uniwersytetu w 102 rocznicę jego urodzin – mówiła otwierając nadzwyczajne obrady Senatu UAM Pani Rektor prof. Bogumiła Kaniewska.

Posiedzenie odbyło się w Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Morasku w formie hybrydowej. Część uczestników była obecna na Sali, a część uczestniczyła w obradach on-line. Głównym i jedynym punktem obrad było przyjęcie Strategii UAM na lata 2020-2030.

- 7 maja 1919 roku był uhonorowaniem wielowiekowego marzenia Wielkopolan o uniwersytecie w Poznaniu. Marzenie, które wielokrotnie załamywało się pod wpływem okoliczności, udało się w końcu zrealizować naszym antenatom Heliodorowi Święcickiemu, Józefowi Kostrzewskiemu, Stanisławowi Dołędze Kozłowskiemu i Michałowi Sobeckiemu. Otóż udało się to dlatego, że mieli oni nie tylko marzenia ale także plan, czyli strategię. Strategię, która pozwoliła powołać do istnienia Wszechnicę Piastowską - mówiła Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska.

Strategia 2020-2030 wyznacza kierunek rozwoju dla UAM. Dokument ten stanowi kontynuację poprzedniego, obejmującego lata 2009-2019, oraz dopełnienie i rozwinięcie ramowej Strategii przyjętej przez Senat 28 września 2020 roku.

- Nasza strategia - mówiła dalej Pani Rektor jest dokumentem wspólnotowym, powstającym przy udziale wszystkich stanów naszej uczelni. Co więcej, dyskusja nad jej kształtem została przeniesiona poza granice Senatu, odbyła się na płaszczyźnie całego Uniwersytetu, tak abyśmy wszyscy mogli o niej dyskutować. W tej dyskusji padło wiele ciekawych obserwacji, głosów, pojawiło się także wiele poprawek.

Nad przygotowaniem dokumentu przez ostatnie miesiące intensywnie pracował Zespół ds. Strategii i Rozwoju UAM, któremu przewodniczył prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów prof. Przemysław Wojtaszek.

W swoim wystąpieniu prof. Wojtaszek odniósł się do zasadniczych punktów Strategii, równocześnie wskazując na dylematy, które pojawiły się podczas prac jego zespołu.

Kończąc swoje wystąpienie zacytował, pochodzące sprzed 25 wieków, dzieło Lao Tsy: „Tao Te King czyli Księga Drogi”. Utwór został wydany w ubiegłym roku w opracowaniu Ursuli Le Guin. W ostatnim wersie czytamy:

Gdy robota jest zrobiona

Bez wrzawy i przechwałek,

Ludzie tacy jak my mówią:

Nieźle, mamy to

Fot. Adrian Wykrota

Zaraz po obradach Senatu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy Dom Studencki. Akademik stanie na Morasku i sąsiadować będzie z Collegium Historicum oraz Centrum Zaawansowanych Technologii.

W uroczystości udział wzięli: JM rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, były rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, wicewojewoda wielkopolski, Maciej Bieniek, wiceprezydent miasta Poznania, Jędrzej Solarski, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, Czesław Kruczek, oraz dyrektor Regionu Zachód ALSTAL, Mariusz Niewiadomski. 

- Dom studenta jest inwestycją oczekiwaną przez społeczność uniwersytetu od wiele lat – mówił po uroczystości prof. Tadeusz Wallas, prorektor ds. kadr i rozwoju. Wznieśliśmy w tym miejscu siedziby wielu wydziałów, ale od dawna brakowało domu studenckiego. Nasza inwestycja zakłada, że już niedługo będzie mogła zamieszkać tutaj grupa około 400 studentów. Mam nadzieję, że zwiększenie liczb miejsc w domach studenckich pozwoli nam m.in. zintensyfikować wymianę studencką.

Akademik na Morasku zbuduje firma ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k. z Bydgoszczy. Dom studencki ma pomieścić 160 pokoi jednoosobowych wraz z węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym, w tym na każdej kondygnacji 1 pokój dla osoby z niepełnosprawnością. Znajdzie się tam także 120 pokoi dwuosobowych z węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym. Na każdej kondygnacji będzie też m.in. kuchnia z jadalnią i pralnia z suszarnią. W akademiku powstanie także m.in. stołówka, klub studencki, przedszkole, sklep minimarket i siłownia. Akademik będzie liczył 5 kondygnacji, w tym 4 mieszkalne.

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.