Wersja kontrastowa

Naukowczynie ekspertkami ds. równego traktowania

Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności
Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności

W poniedziałek powołano zarządzeniem prezydenta Miasta Poznania Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności. W skład zespołu weszły cztery nasze naukowczynie.

Celem zespołu powołanego przez prezydenta jest wyznaczanie kierunków miejskiej polityki w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji - ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie, stopień sprawności czy status społeczno-ekonomiczny.

- Chcemy, by Poznań był miastem otwartym i tolerancyjnym. Ważne jest dla nas nie działanie doraźne, ale systemowe - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - W szczególności zależało nam na głosie niezależnych ekspertów, którzy mają bogate doświadczenie w walce z wykluczeniem i dyskryminacją. Cieszę się, że udało nam się stworzyć zespół, złożony z ludzi kompetentnych, chętnych do pracy na rzecz Miasta i jego mieszkańców. Działania, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, w dużym stopniu inspirowane przez Martę Mazurek, sprawiły, że zaczynamy być miastem, z którego doświadczenia chcą czerpać inni. Chcemy dzielić się tymi doświadczeniami, by również w innych miastach w Polsce wprowadzano zmiany, kładące duży nacisk na politykę równościową.

W skład zespołu znalazły się cztery naukowczynie związane z UAM-em. Są to: dr Marta Mazurek, językoznawczyni, wykładowczyni gender studies; Dr Jowita Wycisk - psycholożka i kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii UAM; Dr Izabela Czerniejewska - specjalistka ds. uczniów i migrantów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, członkini Fundacji Centrum Badań Migracyjnych UAM; Dr Iwona Chmura-Rutkowska - adiunkt w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

- Bardzo mnie cieszy to powołanie. Od lat badawczo i naukowo oraz współpracując z różnymi agendami edukacyjnymi w Polsce, zajmuję się problematyką przeciwdziałania dyskryminacji. Wszyscy coraz dotkliwiej odczuwamy, jak istotny i punktualny jest to problem. Każdy i każda z nas ma tutaj coś dobrego do zrobienia. Możliwość współpracy w zespole, którego celem jest budowanie oraz wdrażanie na poziomie miasta, modeli służących wspieraniu relacji opartych na szacunku i współpracy wolnej od stereotypów i uprzedzeń, to dla mnie ważne i piękne wyzwanie. Jestem wdzięczna i za docenienie mojej dotychczasowej pracy w tym obszarze i okazane zaufanie - zdradziła Redakcji Życia Uniwersyteckiego, dr Iwona Chmura - Rutkowska

Grono eksperckie zostało wyłonione w drodze konkursu, do którego wpłynęło 16 zgłoszeń. Wybrano osoby, które spełniły wszystkie wyznaczone kryteria, zarówno podstawowe jak i dodatkowe, mają bogaty dorobek naukowo-badawczy oraz doświadczenie w tematyce migracji, lgbt+, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej, nierówności społeczno-ekonomicznych czy nierówności na rynku pracy. Ekspertki działają lub działały również w stowarzyszeniach i organizacjach, zajmujących się walką z dyskryminacją.

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.