Wersja kontrastowa

Marcin Witkowski. Gwiazda marketingu 2020!

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota
Obraz

Marcin Witkowski z Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM został ,,Gwiazdą umiędzynarodowienia 2020’’. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, w której reprezentowane są główne polskie instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój umiędzynarodowienia: MNiSW, KRASP NAWA, FRSE, Perspektywy, IROs Forum, Parlament Studentów RP...

Marcin – na co dzień sąsiad redakcji Życia Uniwersyteckiego – otrzyma nagrodę w kategorii ,,Gwiazda marketingu’’ Gala finałowa Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars" odbyła się 27 stycznia w Łodzi podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2020"

Misją tej nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. – Nagroda promuje osoby, które ucieleśniają idee otwartości polskiego środowiska akademickiego na świat. To ważne dla środowiska wyróżnienie, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość – podkreśla dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, członkini Kapituły Nagrody.

Honorowy patronat nad nagrodą sprawują wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Marcin Witkowski pracuje w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM, gdzie koordynuje projekty międzynarodowe. Zorganizował w Poznaniu (2019 r.) pierwszą w Polsce EUPRIO Annual Conference, czyli konferencję europejskiego stowarzyszenia European Association of Communication Professionals in Higher Education, którego jest sekretarzem i jedynym polskim członkiem Komitetu Sterującego.

Promuje UAM za granicą (koordynuje udział uczelni w trzech programach: Study in Poland, Ready-Study-Go, Poland! i Study in Poznań), prowadzi program wymiany międzynarodowej CEEPUS i obsługuje wizyty gości zagranicznych na uczelni (m.in. służy jako tłumacz – w pracy posługuje się pięcioma językami). Jest zaangażowany w prowadzenie Orientation Week dla studentów zagranicznych na UAM. Od 2019 r. jest jednym z redaktorów nowej strony internetowej uczelni w języku angielskim (www.international.amu.edu.pl), a od 2020 r. współtworzy nowy anglojęzyczny profil uczelni w mediach społecznościowych.

Marcin Witkowski

Czytaj też: Rafał Witkowski. Epicur dał nam nowy horyzont

W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie marketingowe nabyte na wcześniej zajmowanych stanowiskach (m.in. był pierwszym kierownikiem Biura Informacji i Promocji UAM – 2008-2012, promował uczelnię na rynkach zagranicznych np. w Kazachstanie, w Chinach czy na Ukrainie; reprezentował UAM na międzynarodowych konferencjach, szkoleniach i seminariach – np. konferencje NAFSA: Association of Internatiional Educators, konferencje w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim czy za granicą – uniwersytety w Manheim, Perugii, Barcelonie czy na Tajwanie). Tworzył i współtworzył wnioski o dofinansowanie NAWA w programach Promocja Zagraniczna i Welcome to Poland.

 

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.