Wersja kontrastowa

Kowadło 2.0. Nagrodzono siedem projektów

Kowadło 2.0. Nagrodzono siedem projektów, fot. Przemysław Stanula
Kowadło 2.0. Nagrodzono siedem projektów, fot. Przemysław Stanula
Obraz

Kowadło 2.0 - w jesiennej edycji konkursu wyróżniono siedem fantastycznych studenckich projektów. Nagrody wręczyły prorektorki: prof. Bogumiła Kaniewska i prof. Beata Mikołajczyk, które objęły konkurs swoim patronatem.

Kowadło 2.0 podsumowano 17 grudnia w Salonie Mickiewicza Collegium Maius UAM. Na uroczystej gali wręczono nagrody w jesiennej edycji konkursu. Oto wyróżnione projekty:

- Kuźnia Doświadczeń
- (Na)uczyć się z głową
- Program: Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego
- Tacy sami czy jednak inni?
- (U)rok języka
- Wampiriada
- Prawo warte Poznania

Czytaj też: Znamy zwycięzców wiosennej edycji Kowadło 2.0

 

Kowadło 2.0

 

W kategorii projektu propagującego zdrowy styl życia wyłonione zostały dwie zwycięskie inicjatywy:

 

Wampiriada – projekt Wampiriada był wydarzeniem, które odbywało się na wielu uczelniach w całym kraju. Wampiriada stwarzała  możliwość honorowego oddawania krwi zarówno stacjonarnie, jak i w krwiobusach. Projekt działał także we współpracy z RCKiK. Celem inicjatywy było przede wszystkim pozyskanie jak największej liczby dawców krwi oraz uzbieranie jak największej ilości krwi, która została by przekazana ludziom, którzy najbardziej jej potrzebują. Celem projektu było również zachęcenie do dbania o przyrodę, zwrócenie uwagi na segregowanie śmieci. Projekt miał za zadanie reklamować zdrowy tryb życia oraz zdrowe odżywianie. Głównymi koordynatorkami konkursu były Małgorzata Sarna oraz Agata Zając, a sam projekt realizowany był przez NZS UAM. Projekt został zakończony  28.11.2019.

 

Program: Sieć przyjaciół zdrowia psychicznego – projekt ten będzie działał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020. Polega on na przeszkoleniu grupy studentów, aby mogli służyć wsparciem dla swoich rówieśników zmagających się z problemami psychicznymi. Osoby te występować będą w roli przyjaciół-opiekunów, którzy to będą mieli za zadanie, np. zaprowadzenie innych studentów na wizyty u psychologa, utrzymywanie z nimi stałego kontaktu, wspierania ich w trudnościach życia codziennego, pomoc przy formalnościach związanych z życiem uniwersyteckim. Na każdym kolejnym etapie, projekt będą wspierać osoby zajmujące się zawodowo tym obszarem życia. To one przekażą opiekunom niezbędną i kompleksową wiedzę na temat najczęstszych zaburzeń i ich typowych objawów, a także przeszkolą tak, aby mogli jak najlepiej wspierać swoich podopiecznych. Równocześnie prowadzona jest kampania w mediach społecznościowych, która za cel stawia zachęcanie młodych do tego, aby w razie trudności zwracali się o pomoc, a tym samym podjęta zostanie próba walki ze stygmatyzacją osób, które napotykają problemy.

W ten sposób koordynatorka, Marcelina Rosińska (WPiA), wraz z zespołem chcą odpowiedzieć na poważny problem, jakim jest coraz częstsze występowanie zaburzeń psychicznych wśród światowej populacji, a szczególnie wśród osób młodych. Poprzez zapewnienie wsparcia studentom, a także doktorantom, którzy borykają się z trudnościami np.  wywołanymi na skutek traumatycznych zdarzeń, utraty osoby bliskiej, trudności w adaptacji w nowym środowisku i innych, mają zamiar zredukować ilość młodych ludzi, którzy nie sięgają po specjalistyczną pomoc psychologiczną. W świecie, w którym umiejętność konwersacji zanika, a relacje międzyludzkie ulegają rozkładowi szczególnie istotne jest, aby nauczyć studentów rozmowy na ważne i poważne tematy. To właśnie jeden z głównych celów programu – stworzenie i rozszerzanie grupy ludzi umiejącej porozumiewać się z osobami z problemami psychicznymi w sposób adekwatny do ich stanu zdrowia i sytuacji. Konieczne jest zbudowanie sieci, która oplecie studentów zmagających się z trudnościami na tle psychicznym i zadba o nich, kiedy sami nie są w stanie tego zrobić. To cel długofalowy i ambitny, ale nie nikt nie powinien biernie przyglądać się epidemii, która rozchodzi się w naszym pokoleniu i najbliższym otoczeniu. Pora zatem na działanie.
 

W kategorii projektu projakościowego nie został wyłoniony żaden laureat, jednakże część laureatów kategorii naukowej, spełniała jej założenia.

 

W kategorii naukowej uznanych  zostało czterech laureatów:

Prawo warte Poznania - „Prawo warte Poznania” to seria nieformalnych spotkań, których celem jest edukacja, podnoszenie świadomości prawnej obywateli, a także merytoryczna dyskusja na temat bieżących kwestii związanych z prawem. Prawo warte Poznania jest realizowane przy pomocy Oddziału Wielkopolskiego Iustitii oraz inicjatywy Łańcuch Światła Poznań. Projekt istniał już przed Kowadłem 2.0. Do tej pory udało się zorganizować 11 spotkań,  w których łącznie wzięło udział około 2000 osób, a prawie 200 000 osób wyświetliło relację z tych spotkań. Głównymi celami projektu “Prawo warte Poznania” jest zarówno edukacja i podnoszenie świadomości prawnej obywateli, jak i także merytoryczna dyskusja na temat bieżących zagadnień związanych z prawem, informowanie o prawach i wolnościach, podnoszenie świadomości prawnej, podkreślanie bieżących problemów. Kolejne spotkania zorganizowane zostaną po nowym roku, a ich tematyka opierać się będzie wokół praw zwierząt, ochrony konsumentów, ochrony środowiska, a także mowy nienawiści i ochrony przed nią. Koordynatorką projektu również jest Marcelina Rosińska (WPiA). Wszystkie informacje dotyczące projektu również dostępne są na Fanpejdżu projektu na Facebooku: Prawo warte Poznania.

 

(Na)uczyć się z głową -Temat efektywnej nauki to wciąż nowość w Polsce. w większości placówek panuje przekonanie, że uczenie się to proces trudny, bolesny i żmudny. Na żadnym etapie edukacji uczeń czy też student nie zostanie poinstruowany o tym, w jaki sposób mózg koduje informacje i jak można na niego wpłynąć, by ten proces był skuteczniejszy. Efektywna nauka pozostaje niszą, na której potrzeby seria wykładów z praktykami mogłaby odpowiedzieć. Projekt zakłada przeprowadzenie serii warsztatów/wykładów z zakresu efektywnej nauki. Poprzez serię wykładów i praktyk ze specjalistami w swoich dziedzinach, projekt ma zamiar wyposażyć studentów w wiedzę z tematyki szybszego zapamiętywania informacji czy radzenia sobie ze stresem. Koordynatorką inicjatywy jest Carolina Szcześniak (WNPiD). Do tej pory zorganizowane zostały dwa spotkania. Ostatnie dwa wykłady odbędą się w piątek 20.12.2019 na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w godzinach 11:30 – 14:45.

 

Kuźnia Doświadczeń - Naukowe Koło Chemików UAM od lat, dzieląc się swoją pasją, stara się ukazywać inną, fascynującą i zaskakującą, stronę chemii. w swoich działaniach popularyzatorskich kierują się do każdej grupy wiekowej, szczególnie do najmłodszych, chcąc wzbudzić w nich ciekawość do otaczającego świata. Celem wspomnianego projektu jest przeprowadzenie szeregu pokazów doświadczeń chemicznych skierowanych do młodzieży przebywającej na co dzień w szpitalach i Domach Dziecka na terenie Poznania. Potencjalni odbiorcy projektu to osoby, które mogą mieć utrudniony dostęp do doświadczania nauki m. in. z powodu długotrwałej hospitalizacji, która często uniemożliwia regularne uczęszczanie do szkoły i ogranicza kontakt z eksperymentowaniem na lekcjach chemii czy fizyki. Intencją pomysłodawców projektu jest zaszczepienie u młodych odbiorców pasji do nauki i zapewnienie im dostępu do obserwacji nauki przez eksperyment. Pokazy doświadczeń mają stanowić okazję do wspólnego zdobywania wiedzy poprzez zabawę oraz być źródłem radości i wywołać uśmiech na twarzach młodych adeptów nauki. Projekt rozpocznie się od nowego roku. Koordynatorką inicjatywy jest Ewa Pietrzak (WCh).

 

Tacy Sami Czy Jednak Inni? - projekt "Tacy Sami Czy Jednak Inni?" jest inicjatywą Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra". Głównym zadaniem projektu jest pokazanie, że studenci z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, są takimi samymi studentami, jak każda inna osoba. Mają te same prawa, obowiązki. Są równie otwartymi i zaangażowanymi osobami. Jako osoby z niepełnosprawnościami chcą tworzyć społeczność akademicką i zachęcać do zaangażowania inne osoby, a także pokazać, że mimo swojej niepełnosprawności mogą aktywnie działać i dzięki temu rozwijać siebie i swoje otoczenie. w ramach inicjatywy prowadzony jest cykl spotkań odbywany w formie swobodnej dyskusji pomiędzy specjalistami przez doświadczenie, a odbiorcami. Wszystkie spotkania odbywają się w DS. Jowita w godzinach 17:00 – 19:00.. Najbliższe spotkanie odbędzie się 19 grudnia. Ostatnie dwa odbędą się 9 oraz 23 stycznia. Koordynatorką projektu jest Pani Dominika Hoft.

 

W kategorii kulturalnej zwyciężył jeden projekt.

 

(U)rok Języka – najważniejszym celem tego projektu jest propagowanie dorobku wielkopolskich artystów z wykorzystaniem wielkopolskiej gwary. Dzięki użyciu zdjęć przepięknych miejsc stolicy Wielkopolski, zaprojektowany został kalendarz, który swoją ideą ma zachęcać odbiorców do samodzielnej wędrówki po mieście i poznawaniu go na własną rękę. Wydrukowane kalendarze trafią niedługo na każdy wydział. Koordynatorem projektu jest Krzysztof Neldner (WFPiK).

 

Kowadło 2.0

Kowadło 2.0 jest uczelnianym konkursem na budżet projektowy. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konkurs  „Kowadło” powstał w roku akademickim 2015/2016 jako projekt PSS UAM umożliwiający realizację oddolnych inicjatyw wspólnoty uniwersyteckiej. W zeszłym roku, pomysł „Kowadła” został wznowiony. Od tamtej pory funkcjonuje w nowej, zmienionej formie, zyskując przy tym przyrostek „2.0”.

W konkursie można startować w czterech kategoriach: projekt naukowy, projekt kulturalny, projekt sportowy, projekt projakościowy.

Warto nadmienić, że w roku 2018, projekt Kowadła 2.0 wygrał ogólnopolski konkurs na Laur Uniwersytecki w kategorii: Najlepszy Uniwersytecki Projekt Naukowy. Główną koordynatorką drugiej edycji Kowadła 2.0 została Magdalena Adamczak (WNGiG), przy współpracy z Danielem Płóciennikiem (WSE) oraz Waldemarem Wojną (ówczesny WNS). Głównym koordynatorem obecnej edycji konkursu jest Waldemar Wojna (WPiK), przy współpracy z Darią Kamrowską (WF) i Pawłem Lewickim (WMiI).

Prorektor ds. studenckich, prof. Dr hab. Bogumiła Kaniewska objęła swoim patronatem dotychczasowe trzy edycje konkursu.  Tegoroczna jesienna edycja konkursu po raz pierwszy została objęta również patronatem Prorektor kierującą Szkołą Nauk Humanistycznych, prof. UAM dr hab. Beaty Mikołajczyk.

18 zgłoszonych projektów do tej edycji konkursu oceniła Kapituła w składzie: prorektorka ds. studenckich, prof. Bogumiła Kaniewska, prorektorka kierująca Szkołą  Nauk Humanistycznych, prof. Beata Mikołajczyk, pracownik sekretariatu PSS UAM Agnieszka Kurek-Hęś, przewodnicząca PSS UAM Joanna Maruszczak, przewodnicząca KDiJK (Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia) PSS UAM Natalia Mąka, koordynatorzy konkursu: Waldemar Wojna, Daria Kamrowska, Paweł Lewicki.

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.