Wersja kontrastowa

Kierunek Rozwój 

Sekcja Rekrutacji oraz Rozwoju Zawodowego Pracowników. Fot. Adrian Wykrota
Sekcja Rekrutacji oraz Rozwoju Zawodowego Pracowników. Fot. Adrian Wykrota

 

Od stycznia 2023 roku rozpoczynamy realizację nowego uczelnianego projektu – Kierunek Rozwój. W jego ramach na naszej uczelni wprowadzony zostanie system motywacji, ocen i rozwoju kompetencji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. W pilotażu projektu wezmą udział pracownicy administracyjni z Centrum Marketingu oraz Wydziału Matematyki i Informatyki. Docelowo system obejmie pracowników UAM niebędących nauczycielami akademickimi. 

 

Realizacja projektu wynika ze Strategii UAM na lata 2020-2030 – mówi Joanna Dembińska z Sekcji Rekrutacji oraz Rozwoju Zawodowego Pracowników. – Kanclerz Marcin Wysocki, który od samego początku wspiera ten projekt, zlecił nam to zadanie i obecnie jesteśmy po wyborze dostawcy narzędzia i z entuzjazmem, wraz z naszą dyrektor Katarzyną Linke, przystępujemy do jego realizacji.  

W uczelni, pod przewodnictwem prorektora Tadeusza Wallasa, został powołany Zespół do spraw Wdrożenia Systemu Motywacji, Ocen i Rozwoju Kompetencji Pracowników. Operacyjnie za jego realizację odpowiedzialne jest Centrum Spraw Pracowniczych.  

Kierunek Rozwój

 

– Naszym celem jest wprowadzenie na uczelni zasad dialogu i przekazywania informacji zwrotnej, czyli tzw. kultury feedbacku – mówi Klaudia Łęcka z Sekcji Rekrutacji oraz Rozwoju Zawodowego Pracowników. – Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której pracownik regularnie spotyka się z przełożonym i otrzymuje informację na temat swojej pracy, a także ma możliwość sformułowania swoich oczekiwań. Zależy nam na tym, aby w kulturze uniwersyteckiej budować relację pracownika z przełożonym i otwartość na wymianę myśli – wyjaśnia.  

Wprowadzany system ma pozwolić na uporządkowanie i zebranie informacji na temat pracy zatrudnionych, ich potrzeb, możliwych ścieżek rozwoju kariery i sposobów ich realizacji. Pozwoli też przełożonym i pracownikom na uzgadnianie celów służących rozwojowi kompetencji, a w kolejnych latach na ocenę realizacji wcześniej wyznaczonych celów. Analiza wyników ocen da możliwość Centrum Spraw Pracowniczych zaplanowania kompleksowych działań w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników. 

 

System ocen będzie całkowicie zinformatyzowany. Logowanie odbywać się będzie przez uczelniany intranet, a każdy użytkownik otrzyma indywidualne hasło oraz zaproszenie do rozpoczęcia procedury.  

 

– Proces jest bardzo intuicyjny i składa się z dwóch etapów: samooceny pracownika oraz oceny przełożonego. Nasza sekcja jest odpowiedzialna za administrowanie systemem i organizację szkoleń dla pracowników i ich przełożonych tak, abyśmy wszyscy byli dobrze przygotowani do tego zadania – mówi Joanna Dembińska. – System umożliwia też przełożonym i pracownikom bieżące spisywanie historii zrealizowanych zadań. Dzięki temu ocena będzie łatwiejsza i oparta na zapisanych w systemie faktach – dodaje Zofia Kordy z Sekcji Rekrutacji oraz Rozwoju Zawodowego Pracowników.  

 

– Chcemy przekonać społeczność uniwersytecką, że ocena wiąże się z rozwojem. Uważamy, że przepływ informacji na liniach przełożony – podwładny i podwładny – przełożony ma kluczowe znaczenie dla rozwoju relacji, efektywności organizacji i satysfakcji z pracy – uważa Joanna Dembińska. – Ten projekt ma służyć docenianiu mocnych stron pracownika, a jednocześnie wskazaniu obszarów wymagających doskonalenia.  

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.