Wersja kontrastowa

Instytut Psychologii seniorom

fot. Instytut Psychologii UAM
fot. Instytut Psychologii UAM

W listopadzie Instytut Psychologii UAM zorganizował dwa wydarzenia poświęcone seniorom - II Forum Psychologii Rodziny oraz konkurs plastyczny "Senior".

W Ogólnopolskim Dniu Seniora, w Instytucie Psychologii UAM pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Prof. UAM dra hab. Jacka Sójki odbyło się II Forum Psychologii Rodziny pt. Seniorzy w rzeczywistości XXI wieku. Za organizację Forum odpowiadał Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną oraz Koło Naukowe Psychologii Rodziny. Forum było okazją do debaty z udziałem seniorów i o seniorach. Rozmowy zainicjowane były wykładami, podczas których poruszano różne aspekty tematyki senioralnej:

Organizacja życia społecznego a potrzeby seniorów. Perspektywa dziennikarza-seniora mgr Andrzej Wasilewski, Gazeta Senior.

Seniorzy jako dziadkowie w systemie rodzinnym

prof. UAM dr hab. Barbara Harwas-Napierała, Instytut Psychologii UAM.

Dąb czy melisa? Młodość wobec starości

dr hab. Monika Obrębska Instytut Psychologii UAM.

Poprawa jakości życia seniorów. Działania Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

dr Zdzisław Szkutnik, przewodniczący MRS w Poznaniu.

Forum towarzyszyła wystawa prac plastycznych, fotograficznych i literackich  zgłoszonych do konkursu "Senior". Podczas Forum odbyło się także uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.

Konkurs "Senior" odbył się z udziałem uczniów liceów i techników województwa wielkopolskiego. Prace   oceniane były w trzech niezależnych kategoriach: utwór literacki (esej, bajka lub wiersz), fotografia, praca plastyczna. Ideą konkursu była popularyzacja problematyki senioralnej, rozwijanie aprobaty wobec ludzi starszych oraz rozbudzanie refleksji wokół starzenia się i starości. Organizując konkurs o tematyce senioralnej organizatorzy chcieli poznać, w jaki sposób młodzież spostrzega osoby starsze, jaki ma do nich stosunek.

Do konkursu zgłoszono 73 prace (21 prac literackich, 13 fotografii i 39 prac plastycznych). Prace oceniane były pod kątem zgodności z tematyką konkursu, oryginalności i ogólnej estetyki. W regulaminie konkursu organizatorzy zastrzegli także, aby prace nie były obraźliwe i nie wzbudzały agresji.

Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów Instytutu Psychologii UAM przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Prace plastyczne

I MIEJSCE: Wieczór z dziadkiem – Wiktora Szafrańska, Zespół Szkół Technicznych im. H. Cegielskiego w Śremie

II MIEJSCE: Bez tytułu – Nadia Bruscia, Liceum Plastyczne im. P. Potworowskiego w Poznaniu

III MIEJSCE: Wieczna miłość – Małgorzata Szulc, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

Wyróżnienia

Oczy zwierciadłem życia – Patrycja Thomas, Zespół Szkół Budowlanych w Pile

Moi dziadkowie. Miłość na całe życie – Agata Furtacz, Zespół Szkół Budowlanych w Pile

Spacer – Olga Woźniak, Liceum Plastyczne im. P. Potworowskiego w Poznaniu

Prace fotograficzne

I MIEJSCE: Babcia wie co dobre – Jakub Feliksiak , Zespół Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy.

II MIEJSCE: Panta rhei – Dominika Olkowicz, Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp.

Wyróżnienia:

Barwna prostota na ponurym tle – Patrycja Mantaj, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

Mundur łączy pokolenia – Karolina Nowacka, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

Przemijająca bajka – Weronika Pietraszewska, I LO w Poznaniu

Prace literackie

I MIEJSCE: Maleńki promyczek słońca (bajka) – Alicja Maria Tomaszewska, II LO w Koninie

II MIEJSCE: Senior (wiersz) – Aniela Gierdal, ZSZ nr 1 w Poznaniu

III MIEJSCE: Senior (esej) – Krystian Sobecki, Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wlkp.

Czytaj też: WNS. Prof. Brzeziński odebrał doktorat honoris causa

 

 

 

Wydarzenia Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.