Wersja kontrastowa

Inauguracja 2022/2023. Wolność i odpowiedzialność

Nowy rok akademicki zapowiada się jako niełatwy. - Czy mamy się czego obawiać? Jak pokazuje historia Uniwersytet przetrwał niejeden kryzysowy moment. Bez wątpienia przetrwa i ten - zapewniła podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023 JMR prof. Bogumiła Kaniewska

 

Rektor w przemówieniu nawiązała do postpandemicznego czasu, jaki obecnie przeżywamy, który stawia przed nami kolejne wyzwanie - wojnę za naszą wschodnią granicą. Prof. Kaniewska podziękowała społeczności akademickiej za wrażliwość i zaangażowanie w udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy.

- Wszyscy obawiamy się dalszego rozwoju wojny i jej konsekwencji zarówno politycznych, gospodarczych, jak i kulturowych i etycznych. Obserwujemy sytuację ekonomiczną i zdajemy sobie sprawę, że wszystkim nam przyjdzie mierzyć się z wieloma trudnościami, może z niedostatkiem prądu, może z niedoborem ciepła. Czy mamy się czego obawiać? Jak pokazuje historia Uniwersytet przetrwał niejeden kryzysowy moment. Bez wątpienia przetrwa i ten - powiedziała Rektor. 

Władze uniwersyteckie przygotowały plan oszczędnościowy, który nie będzie zakłócać procesu dydaktycznego ani utrudniać prowadzenia badań. 

- Będziemy Państwa namawiać, byśmy troszczyli się o ekonomię, a jeszcze bardziej o ekologię. Wszyscy i na co dzień rezygnując z drukowania kolejnego dokumentu, gasząc światło, skręcając pokrętło kaloryfera przy wyjściu z pracy - podkreśliła prof. Kaniewska. 

JMR przypomniała symboliczną uroczystość złożenia podpisów pod nową wersją Magna Charta Universitatis, która miała miejsce we wrześniu  w Bolonii. 

- Dokument kładzie szczególny nacisk na społeczną odpowiedzialność uniwersytetów, na misję jaką pełni nauka i edukacja we współczesnym świecie, zaznaczając, że wypełnienie tej misji wymaga instytucjonalnej autonomii, uwolnienia się od dogmatyzmu i zaangażowania krytycznego myślenia. Wolność akademicka nie jest i nigdy nie była wolnością anarchiczną, wiąże się bowiem nierozerwalnie z odpowiedzialnością, nie tylko za kształcenie młodzieży akademickiej. Zapisy MCU nakładają na wszystkich członków akademickiej wspólnoty, także tych najmłodszych, ogromną odpowiedzialność, tym szczególnie tę za kształt naszej współczesności zmagającej się z wieloma kryzysami: wojennym, ekonomicznym, ekologicznym, a także z kryzysem zaufania do nauki.

Ważnym momentem była immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają przygodę z UAM. Następnie prof. Hanna Kóčka-Krenz, wybitna archeolog specjalizująca się w historii wczesnego średniowiecza, odebrała medal „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis”. Laudację uczonej wygłosił dziekan Wydziału Archeologii prof. Andrzej Michałowski. Efektem fascynacji pani profesor wczesnośredniowiecznym złotnictwem oraz budowlami obronnymi w Wielkopolsce są wieloletnie badania terenowe nad średniowiecznym zespołem osadniczym w Górze koło Poznania oraz od 1999 roku badania na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, w wyniku których odnaleziono rezydencję pierwszych Piastów z 2. połowy X w. oraz Palatium Mieszka I.

Zobacz też: Ostrów Tumski wciąż zagadkowy, ale…

 

Prof. Kóčka-Krenz w latach 1996-2008 była dyrektorem Instytutu Prahistorii UAM, a w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału Historycznego UAM. Pełniła również funkcję prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Wybitne oraz spektakularne dokonania i zasługi pani profesor na rzecz miasta Poznania i regionu zostały docenione już w 1987 r. Odznaką Honorową Miasta Poznania, dwa lata później Odznaką Województwa Poznańskiego za zasługi w ratowaniu zabytków, a w 2017 r. tytułem Honorowego Obywatela Miasta Poznania.

Głos zabrała również Julia Przybyłowska, przewodnicząca Samorządu Studentów UAM, która zapewniła że każdy student może liczyć na samorząd i zachęciła do wspólnej pracy.

Prof. Krzysztof Trybuś z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej wygłosił wykład inauguracyjny pt. O „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza – zaproszenie do lektury”.

Podczas uroczystości wręczono nagrody naukowcom i studentom. Prorektorzy prof. Tadeusz Wallas i prof. Michał Banaszak wręczyli statuetki i dyplomy 22. laureatom nagrody Praeceptor Laureatus dla najlepszego dydaktyka oraz nagrodę Praeceptor Optimus dla trzykrotnego laureata nagrody dydaktycznej Praeceptor Laureatus - dr. Michałowi Krotoszyńskiemu z Wydziału Prawa i Administracji.

16. absolwentów UAM otrzymało medale „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”. Odebrali oni nagrody z rąk prorektora prof. Przemysława Wojtaszka

Studencki Laur w tym roku zdobyły panie - Dominika Górko z Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Natalia Adamska z Wydziału Matematyki i Informatyki. Wyróżnienie wręczyła prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk.

Dydaktycy, którzy otrzymali nagrodę Praecptor Laureatus:

 1. Dr Katarzyna Remiszewska z Wydziału Anglistyki
 2. Prof. UAM dr hab. Magdalena Kamińska z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa
 3. Prof. UAM dr hab. Marcin Danielewski z Wydziału Archeologii
 4. Prof. dr hab. Marlena Lembicz z Wydziału Biologii
 5. Prof. UAM dr hab. Tadeusz Sobczyński z Wydziału Chemii
 6. Prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
 7. Prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński z Wydziału Filozoficznego
 8. Dr Tomasz Kopyciuk z Wydziału Fizyki
 9. Prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 10. Prof. UAM dr hab. Krzysztof Królczyk z Wydziału Historii
 11. Dr Jędrzej Garnek z Wydziału Matematyki i Informatyki
 12. Dr Magdalena Kugiejko z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
 13. Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba z Wydziału Nauk o Sztuce
 14. Dr Rafał Kamprowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 15. Dr Elżbieta Dziurewicz z Wydziału Neofilologii
 16. Dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
 17. Dr Mikołaj Hermann z Wydziału Prawa i Administracji
 18. Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki
 19. Dr Marcin Hermanowski z Wydziału Socjologii
 20. Dr Maria Porzucek-Miśkiewicz z Wydziału Studiów Edukacyjnych
 21. Ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak z Wydziału Teologicznego
 22. Dr Sylwia Szykowna z Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie.

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.