Wersja kontrastowa

Gala Laurów Uniwersyteckich po raz czwarty. Tym razem na UAM

 W murach Collegium Maius, w ramach Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich – autonomicznego porozumienia samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyła się IV Gala Laurów Uniwersyteckich. W tym roku gospodarzem wydarzenia był po raz pierwszy Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 

Gala Laurów Uniwersyteckich to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Forum Uniwersytetów Polskich, podczas których premiuje się najlepsze i najbardziej kreatywne pomysły realizowane przez środowisko studenckie. W ubiegłorocznej edycji wydarzenia, które odbyło się w Krakowie,  nagrodzone zostały cztery studenckie projekty UAM – Wielkie Grillowanie, Poznańska Mapa Barier, Studenckie Forum Jakości oraz Kowadło 2.0. W tym roku Parlament Samorządu Studentów UAM stanął po drugiej stronie. To oni wręczali statuetki zwycięzcom.

Czytaj także: Nasi studenci nie osiadają na Laurach!

Zgromadzonych powitali JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki oraz prorektor ds. studenckich prof. Bogumiła Kaniewska.

- Bardzo się cieszę, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza po raz pierwszy został wybrany na gospodarza tej uroczystości. Ten rok jest dla nas bardzo szczególny, bo obchodzimy 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego – mówił JM Rektor UAM.

- To niezwykle ważna rzecz, która wydarzyła się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Studenci przestali być w systemie polskiego szkolnictwa wyższego postrzegani jako przedmiot nauczania, a stali się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej – dodała prorektor ds. studenckich prof. Bogumiła Kaniewska.

Słowa uznania skierowali w stronę gospodarzy tegorocznej Gali Laurów Uniwersyteckich Wojciech Skrodzki - przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich oraz Dominik Leżański – przewodniczący Parlamentu Studentów RP:

- Bardzo dziękuję Parlamentowi Samorządu Studentów UAM w Poznaniu za organizację wzorowego Zjazdu Forum Uniwersytetów Polski oraz za wspaniałą galę. Czuję dumę, że po raz czwarty spotykamy się na jednym z największych wydarzeń organizowanych w ramach FUNiP i mam nadzieję, że tak wysoko zawieszona poprzeczka w przyszłym roku zostanie jeszcze bardziej zawyżona – podkreślał Wojciech Skrodzki.

- Będąc na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza nie mogę nie pogratulować dwóch rzeczy. Jednej – oczywiście uczelni badawczej, a drugiej niezwykle istotnej, czyli samorządu studentów, w którym są wyjątkowi ludzie. Studenci, którzy reprezentują UAM w samorządzie mają świetną motywację i wspaniałą przestrzeń, a także dobre warunki, aby realizować swoje projekty – mówił Dominik Leżański.

Podczas uroczystości wręczono sześć statuetek:

Najlepszy projekt naukowy – Matematyka w obiektywie (Uniwersytet Szczeciński)

Konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie” jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Mathematics in Focus”. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny. Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznawczy. Od roku 2015 przyznawana jest nagroda specjalna – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym.

  Uniwersytet Perspektyw – Akademia Biznesu (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

  To innowacyjna w skali kraju szkoła dla studentów i doktorantów z UWM i PAN. Przygotowuje swoich słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej lub komercjalizacji badań naukowych. Uczy m.in. jak wprowadzić w życie swój pomysł na biznes, założyć start-up, zarządzać projektami, pozyskać środki finansowe lub właściwie prezentować siebie i reklamować produkty i usługi. Nauka w AB trwa 2 semestry (350 h) i jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się na UWM, a także w siedzibach współpracujących firm. Do prowadzenia zajęć Akademia zaprasza doświadczonych managerów oraz nauczycieli akademickich z m.in. SGH, UW, UE Wrocław i zagranicy (Włochy, USA, Rumunia). Dodatkowym motywatorem są spotkania z ludźmi sukcesu – przedsiębiorcami. Słuchacze otrzymują wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomagają im opracować podstawy własnych firm lub przygotowują do pełnienia funkcji menadżerskich. Akademia zerwała z tradycyjnym podziałem zajęć na wykłady i ćwiczenia zastępując je warsztatami, grami symulacyjnymi, pracą przed kamerą, spotkaniami z psychologiem i ludźmi biznesu. Studenci AB kończą kształcenie z profesjonalnym biznesplanem, pozwalającym uruchomić własną działalność i aplikować o środki finansowe. Swój pomysł prezentują na konferencji AB „Przyszłość i rozwój”, gdzie otrzymują również świadectwo ukończenia „Międzywydziałowego Kursu Przedsiębiorczości”.

  Uniwersytecki Projekt Dydaktyczny –Akcja Ewaluacja (Uniwersytet Szczeciński)

  Akcja odbywała się na dziesięciu wydziałach US oraz w domach studenckich US. W wydarzeniu wzięło udział cztery tysiące studentów. Efektem było sporządzenie sprawozdań z oceny dziekanatów, działu spraw studenckich, funkcjonowania administracji domów studenckich. Wyniki otrzymanych badań przedstawiono władzom rektorskim, które zapowiedziały podjęcie działań ulepszających komunikację pomiędzy poszczególnymi dziekanatami a studentami oraz wpłynęły na zmianę godzin pracy administracji akademików. Ewaluacja wpłynęła również na utworzeniu Działów Obsługi Studentów w nowej strukturze uczelni. Działania podjęte przez Samorządy Studenckie poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego w wyniku ewaluacji wpłynęły na zwiększenie dostępności informacji o realizowanych projektach. Akcja Ewaluacja została w pozytywny sposób przyjęta przez studentów, z chęcią wypowiadali się oni w ankietach i podczas rozmów wskazywali na potrzebę organizacji takiego wydarzenia. Będzie kontynuowana w kolejnym roku akademickim.

  Uniwersytecki Projekt Kulturalny – Uniwersytecki Teatr Muzyczny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

  To pierwsza w Polsce tego typu organizacja, której celem jest rozwijanie pasji i umiejętności artystycznych studentów. Dodatkowo kierowana jest także do wszystkich wrażliwych na sztukę mieszkańców regionu, pragnących poszerzać swoje horyzonty. Rozrywkowy charakter teatru oraz systematyczny nabór przyszłych aktorów cieszą się dużym powodzeniem wśród studentów. UTM zadebiutował premierą musicalu „Me and my girl”, który zebrał doskonałe recenzje. Przedstawienie odbiło się szerokim echem w całym środowisku muzycznym Olsztyna, województwa i kraju. Obecnie teatr pracuje jednocześnie nad 3 projektami, co pokazuje jak ogromne jest zainteresowanie i zaangażowanie studentów. Scenariusze, choreografie oraz śpiew opracowywane są przez dyrektora i kadrę UTM, przy współpracy z agendami UWM, min. Zespołem Pieśni i Tańca „Kortowo”, Akademickiej Orkiestry Dętej. Poza aspektem artystycznym UTM jest doskonałą formą integracji studenckiej. Praca nad widowiskiem realizowana jest na cotygodniowych spotkaniach. Teatr jest otwarty na nowe pomysły, na młodych ludzi, którzy w artystyczny sposób chcą wyrazić swoją osobowość, a często przełamać wstydliwe bariery.

   

   Uniwersytecki Projekt Sportowy – Copernicada – Olimpiada Międzywydziałowa (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

   Pomysł zorganizowania Copernicady był odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności akademickiej na rywalizację sportową. W tym roku zorganizowano już piątą edycję tego przedsięwzięcia. Dzięki Samorządowi Studenckiemu UMK oraz Uniwersyteckiemu Centrum Sportowemu, pomysł wewnętrznych rozgrywek UMK stał się realny. Celem rywalizacji jest wyłonienie najbardziej „usportowionego” wydziału UMK. Studenci oraz pracownicy uczelni mierzą się w czternastu dyscyplinach sportowych, m.in.: badmintonie, siatkówce, koszykówce 3×3, ergometrze wioślarskim, judo, futsalu, szachach, piłce nożnej czy tenisie stołowym. Rozgrywki organizowane są przez cały rok akademicki, a finały poszczególnych dyscyplin rozgrywane są podczas corocznych Juwenaliów. Najbardziej popularną dyscypliną Copernicady jest futsal mężczyzn. Nagrodą dla najbardziej usportowionego wydziału jest puchar przechodni, wręczany przez prorektora ds. studenckich i polityki kadrowej na scenie głównej Juwenaliów. Atmosfera rozgrywek sprzyja osiąganiu dobrych wyników sportowych, jak również integracji społeczności akademickiej. Dotychczasowe edycje Międzywydziałowej Olimpiady Sportowej zostały zdominowane przez Wydział Prawa i Administracji, który już pięciokrotnie odbierał puchar.

    

    Media Uniwersyteckie – Seta TV – Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego (Uniwersytet Opolski)

    Telewizja działa od kilku lat i ma za sobą już wiele sukcesów, ale najważniejszym jest zgrana ekipa! Bo to właśnie ona pozwala realizować cykliczne materiały o różnorodnej tematyce. Materiały, w których pokazuje wyjątkowych studentów UO lub niesamowite miejsca przyjazne studentowi. Ponadto wspiera rozwój młodych, organizując szkolenia i wyjazdy, które pozwalają ludziom przychodzącym do studia odnaleźć zajawkę na telewizję, video lub marketing. Redakcja Seta TV to przede wszystkim zgrana ekipa, z którą można przenosić góry – dowodem na to jest nominacja do drugiego etapu do nagrody Pro Juvenes.

    Nie zabrakło muzycznego akcentu. Na scenie wystąpił zespól Hope Lesli, który zabrał gości poza granice klasycznego rocka.

    Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

    Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

    Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.