Wersja kontrastowa

Dr Marcin Wysocki. UAM 2030 z perspektywy kanclerza

Kanclerz UAM Marcin Wysocki Fot. Adrian Wykrota
Kanclerz UAM Marcin Wysocki Fot. Adrian Wykrota
Dr Marcin Wysocki

 

 

Uchwalona w maju 2021 roku Strategia UAM na lata 2020-2030 precyzyjnie określiła szereg celów, działań i terminów ich realizacji, jakie musimy podjąć, aby w perspektywie najbliższych lat zapewnić pracownikom, doktorantom i studentom odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia badań naukowych, kształcenia i wykonywania pracy, a także narzędzia pozwalające wykonywać te zadania w sposób jak najbardziej efektywny. Nie możemy też zapomnieć o szybko zmieniających się w otoczeniu warunkach pracy, zasadach jej świadczenia, rosnących wynagrodzeniach i o wielu innych czynnikach, które wymagają działań dostosowawczych lub nawet wyprzedzających z naszej strony. Przed nami dużo wyzwań.

 

 

Inwestycje

Czas największych inwestycji infrastrukturalnych, wraz zakończeniem realizacji programu wieloletniego finansowanego bezpośrednio z budżetu państwa, zapewne dobiegł już końca. Mogę zapewnić, że nie ustaniemy w staraniach o wsparcie naszego programu inwestycyjnego przez ministerstwo oraz ze środków UE, w szczególności dla inwestycji wcześniej rozpoczętych, a niedokończonych (np. biblioteka WPiA). Tym niemniej teraz koncentrujemy się na tych inwestycjach, które możemy sfinansować ze środków własnych, wypracowanych z dodatniego wyniku finansowego uczelni, w tym ze sprzedaży zbędnych nieruchomości.

Z inwestycji, których realizacja została zaplanowana i już zabezpieczona finansowo, czekają nas przebudowa tzw. koszarowca przy Wydziale Prawa i Administracji, pełna rewitalizacja kupionego od Uniwersytetu Medycznego budynku przy ul. Wieniawskiego 3 na potrzeby siedziby władz Wydziału Nauk o Sztuce oraz Instytutu Historii Sztuki, dokończenie modernizacji Collegium Święcickiego, w tym na potrzeby przenoszonego tam Wydziału Psychologii. Po opuszczeniu Collegium Iuridicum przez Wydział Prawa i Administracji (po wyremontowaniu koszarowca) konieczne stanie się dostosowanie budynku do potrzeb nowych użytkowników, w tym utworzenie planowanego na parterze budynku Muzeum UAM. Czeka nas wkrótce podjęcie kluczowej decyzji o przyszłości budynków w centrum miasta. Jeszcze kilka lat temu rozważana była sprzedaż będącego w złym stanie technicznym Collegium Martineum i przeniesienie rezydujących tam aktualnie jednostek administracji do Collegium Iuridicum. Teraz, gdy w nasz budynek władze Poznania (przy wsparciu UE) zainwestowały kilkadziesiąt milionów w związku budową Muzeum Szyfrów Enigma, budynek odzyskał swój blask, a decyzja o sprzedaży wydaje się, przynajmniej na pierwszy rzut oka, już nie tak oczywista.

Jeżeli tylko uda nam się pozyskać środki zewnętrzne, to czeka nas także budowa nowej siedziby Archiwum UAM w związku z brakiem miejsca na dalsze przyjmowanie zbiorów czy też budowa magazynów dla Biblioteki Uniwersyteckiej. W planach są też: budowa nowej siedziby Centrum Informatycznego, dalsza rozbudowa akademików na Morasku (w związku z decyzją o wygaszeniu w perspektywie kilku lat niespełniających norm akademików Jowita i Babilon).

Rosnącym problemem jest starzejąca się infrastruktura na kampusie Morasko. Obiekty, które ciągle w naszej świadomości traktujemy jako „młode”, mają już po kilkanaście lub nawet więcej lat i wymagają istotnych nakładów na remonty. Dają o sobie znać stosowane wtedy niedoskonałe technologie, niskiej jakości materiały budowlane, niekiedy błędy projektowe. Kilka lat temu koszty remontów finansowanych z budżetu centralnego wynosiły około 6,5 mln zł. Teraz osiągają wartość 9 mln zł, a rosnące koszty materiałów budowlanych i robocizny spowodują, że zapewne już w 2022 roku przekroczymy poziom 10 mln zł. To duże obciążenie dla budżetu uczelni i równocześnie wyzwanie dla Sekcji Remontów!

 

Narzędzia pracy

Zaplanowano w ramach projektu IDUB środki na poprawę zarządzania uczelnią. Z nich planujemy wdrożyć w perspektywie najdalej dwóch lat obieg elektroniczny większości dokumentów dotychczas wykorzystywanych na papierze. Jest już zespół, złożony z przedstawicieli różnych jednostek uczelni, w tym reprezentujących wszystkie szkoły dziedzinowe, który pracuje nad zaprojektowaniem nowego, elektronicznego obiegu kilku podstawowych dokumentów jak faktura, wniosek o wyjazd zagraniczny i krajowy, delegacja, wniosek ZP czy wniosek urlopowy. Mam nadzieję, że wybrany w przetargu dostawca oprogramowania wdroży w perspektywie roku te pierwsze kilka procesów, upraszczając i skracając obieg dokumentów w UAM. Czeka nas decyzja w zakresie wykorzystywania EZD jako systemu wspierania obiegu korespondencji i spraw. System, który z powodzeniem działa w administracji centralnej i usprawnia w sposób zauważalny jej pracę, nie przebił się, niestety, do powszechnego użytku na wydziałach. Ubolewam, że wciąż pracownicy wydziałów kierują swoje podania, wnioski i inne dokumenty do centrali czy zewnętrznych podmiotów na papierze, jakby nie do końca wierząc, że z wykorzystaniem EZD (oraz stanowiącego jego integralną część modułu ePUAP) załatwią wszystko sprawniej, wiedząc dodatkowo w każdej chwili, na jakim etapie załatwiania jest ich sprawa.

 

Warunki pracy i świadczenia na rzecz pracowników

Wydarzenia ostatniego roku, mam na myśli pandemię, nauczyły nas wiele w obszarze pracy zdalnej przez pracowników niebędących nauczycielami. Pokazały, że część obowiązków jesteśmy w stanie realizować zdalnie, zapału pracowników także nie brakuje, tylko często nie mamy narzędzi, aby wykonywać je efektywnie. Analizujemy umożliwienie przynajmniej części zatrudnionych, w ograniczonym czasie np. do jednego dnia w tygodniu, pracy zdalnej. Musimy jednak wyposażyć pracowników w odpowiednie narzędzia, zapewnić zdalny dostęp do systemów i dokumentów, a także nauczyć się, jak wyznaczać pracownikom zadania, a potem oceniać ich realizację. Tylko wtedy ta praca będzie efektywna.

Mówiąc o przyszłości naszych pracowników nie sposób nie wspomnieć o wdrożonym z sukcesem Pracowniczym Programie Emerytalnym. Już ponad 60% pracowników UAM zbiera w ten sposób środki na swoją przyszłą emeryturę. Warto podkreślić, że co miesiąc uniwersytet przelewa na ten cel około 1 mln zł, a zainwestowane przez NN TFI środki przyniosły każdemu pracownikowi od stycznia średnio 2,5% zysku. Pisząc o świadczeniach na rzecz pracowników warto wspomnieć o planowanej w najbliższym czasie modernizacji ośrodka wypoczynkowego w Kołobrzegu. Bliska finalizacji, pomimo wielu perturbacji, jest sprzedaż obiektu w Zakopanem. Uzyskane ze sprzedaży środki w całości zostaną przeznaczone na poprawę warunków w Kołobrzegu, w tym na wybudowanie tak długo wyczekiwanej przez wielu gości windy czy dokończenie modernizacji pokoi.

 

Wyzwania związane z rozwojem zawodowym pracowników

Świadomość, jak wiele brakuje nam w obszarze „miękkiego” zarządzania kadrami, stała u podstaw utworzenia w ubiegłym roku Sekcji Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego Pracowników. Okazało się, że była to bardzo dobra decyzja. Od czasu powołania tej sekcji zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są realizowane w trybie konkursowym, kierownikom jednostek poszukujących pracowników zapewniane jest pełne wsparcie na etapie przygotowania oferty pracy, poprzez wstępną selekcję aż po finałowe rozmowy i przeprowadzenie przez proces zatrudnienia. Najpóźniej od stycznia 2022 roku uruchomiony zostanie proces wprowadzenia nowych pracowników w najważniejsze zagadnienia dotyczące charakteru i funkcjonowania uniwersytetu, a co za tym idzie – pomoc w lepszym zaaklimatyzowaniu się w naszej uczelni, co pozwoli w przyjazny sposób przekazać im niezbędną do wykonywania obowiązków wiedzę i umiejętności. Po zakończeniu tych działań, Sekcja przystąpi do wdrożenia systemu oceny pracowników zatrudnionych w uczelnianej administracji. Wdrożenie tego ważnego narzędzia zarządzania kadrami, o którym wspominała już poprzednia, a precyzuje go obecna Strategia UAM, umożliwi określenie zobiektywizowanych kryteriów awansów i podwyżek uznaniowych, przekazywanie pracownikom informacji zwrotnej o wynikach ich pracy, a także zbudowanie ścieżek kariery dla najlepszych z nich.

Czytaj też: Zmiana. Rozmowa z kanclerzem Marcinem Wysockim

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.